Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

ανθρώπινα δικαιώματα

ανθρώπινα δικαιώματα

Ορισμός.

Εννοούμε το σύνολο των ελευθε­ριών, που δηλώνουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να σκέπτεται, να εκφράζεται, να αποφασίζει και να ενεργεί χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, παρά μόνο με κανόνες που διασφαλίζουν την αρμονική συμβίωση των μελών της κοινωνίας.

Τ’ ανθρώπινα δικαιώματα είναι:

ü  Πνευματικά: Ελευθερία στοχασμού και έκφρασης, ελευθεροτυπία, δικαίω­μα στη μόρφωση, στην ενημέρωση κ.λπ.

ü  Ψυχολογικά: Δικαίωμα στην ψυχαγωγία.

ü  Κοινωνικά: Ισονομία-ισοπολιτεία, αξιοκρατία, δικαίωμα στην πρόνοια, στην κοινωνική ασφάλιση (από ασθένεια, ανεργία, γηρατειά…).

ü  Πολιτικά: Εκλέγειν-εκλέγεσθαι, δικαίωμα προσφυγής-αναφοράς για παρα­βίαση, δικαίωμα «συνέρχεσθαι», απαγόρευση αυθαίρετων συλλήψεων, φυλακίσεων, εξορίας, βασανιστηρίων.

ü  Οικονομικά: Δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και άσκησης επαγγέλματος, δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι».

ü  Πολιτικά: Δικαιώματα «τρίτης γενιάς», όπως η διασφάλιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός έθνους ή μιας μειονότητας (γλώσσα, θρησκεία κ.λ.π), ελεύθερη επιλογή δόγματος κ.ά.

ü  Εθνικά: Δικαίωμα αυτοδιάθεσης λαών, αυτονομία-ανεξαρτησία κ.λπ.

ü  Διεθνιστικά: Απαγόρευση δουλείας, φυλετικών διακρίσεων.

ü  Δικαίωμα ζωής, προστασίας ιδιωτικού ασύλου, απορρήτου επιστολών, απαγόρευση παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή κ.λπ.

ü  Η δια­σφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδεικνύει την ποιότητα της κοινωνίας, τη δημοκρατική οργάνωση.

Δείγματα παραβίασης.

ü  Ρατσισμός (φυλετικός και κοινωνικός).

ü  Παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων:

Ø  του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Ø  ελευθερίας διακίνησης ιδεών, έκφρασης πολιτικών πεποιθήσεων

Ø  θρησκευτικής συνείδησης.

Ø  παρακολούθηση επικοινωνιών.

Ø  λογοκρισία, φίμωση τύπου, έλεγχος ΜΜΕ για διοχέτευση κυρίαρχης ιδεολογίας.

Ø  παράνομες, χωρίς ένταλμα, συλλήψεις, κρατήσεις, φυλακίσεις πολιτών

Ø  βία (σωματική, ψυχολογική), τρομοκρατία έως και πόλεμος.

ü  Απουσία:

Ø  ισοπολιτείας

Ø  ισότιμης μόρφωσης,

Ø  κοινωνικής ασφάλισης

Ø  περίθαλψης

Ø  κατοικίας

Ø  ισονομίας

Ø  ίσων ευκαιριών

Ø  αξιοκρατίας.

Ø  ανεργία.

Ø  πείνα, στερήσεις, εξαθλίωση κυρίως στις χώρες του Τρίτου Κόσμου.

Ø  παραβίαση δικαιωμάτων των μειονοτικών πληθυσμών (παραβίαση δικαιώματος ανεξιθρησκίας, στέρηση δικαιώματος μόρφωσης).

Ø  παραπληροφόρηση.

Αιτίες παραβίασης.

ü  Επεκτατική πολιτική ισχυρών κρατών (πόλεμοι, πυρηνική απειλή, παρα­βίαση δικαιώματος αυτοδιάθεσης λαών).

ü  Ρατσιστικά κινήματα και ιδεολογίες που κατευθύνονται από πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους.

ü  Αυταρχικές δομές πολιτικών συστημάτων, όπως είναι κυρίως οι δικτατορίες.

ü  Οι προκλητικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.

ü  Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.

ü  Άγνοια δικαιωμάτων από τον πολίτη.

ü  Το άτομο γίνεται εύκολα θύμα χειραγώγησης.

ü  Έλεγχος από οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα.

Τρόποι αντιμετώπισης.

ü  Συνειδητοποίηση της σημασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και δικαιο­σύνης.

ü  Παρέμβαση ατόμου σε περιπτώσεις παραβίασης τους. Συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες (κινήματα, οργανώσεις) για:

Ø  Έλεγχο αυθαιρεσιών οποιασδήποτε εξουσίας

Ø  Προστασία δικαιωμάτων (για ειρήνη, πυρηνικό αφοπλισμό, διατήρη­ση φυσικού περιβάλλοντος, κατοχύρωση πολιτικών κ.α, δικαιωμάτων)

Ø  Κατάργηση ανισοτήτων, εκμετάλλευσης κλπ.

Ø  Επικράτηση υψηλών αξιών (ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης).

ü  Παιδεία:

Ø  καλλιέργεια, διαμόρφωση ολοκληρωμένων προ­σωπικοτήτων με ανθρωπιστικές αξίες.

ü  Δραστηριοποίηση διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία).

ü  Πνευματικοί άνθρωποι.

Ø  Να επισημαίνουν τα δείγματα παρα­βίασης και να ευαισθητοποιούν τους πολίτες για την περιφρούρη­ση τους.

ü  Πολιτεία:

Ø  Συνταγματική κατοχύρωση δικαιωμάτων

Ø  Εκδημοκρατισμός πολιτικής ζωής

Ø  Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός θεσμών

Ø  Επικράτηση πνεύματος ισοπολιτείας

Ø  Μέριμνα για ασθενέστερες τάξεις, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δικαιώματα του παιδιού.

ü  Δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλειας, να μεγαλώνει και ν’ ανα­πτύσσεται με υγεία.

ü  Δικαίωμα ικανοποιητικής διατροφής, στέ­γασης, ιατρικής περίθαλψης και ψυχαγωγίας.

ü  Ευκαιρίες και δυνατότητες ν’ αναπτυχθεί σωματικά, ψυχικά, ηθικοπνευματικά με τρόπο φυσιολογικό και υγιή σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

ü  Να προετοιμάζεται σωστά για την ομαλή κοινωνικοποίηση του, με πνεύμα αλληλεγγύης και  αλληλοσεβασμού.

ü  Οι μεγαλύτεροι να γίνονται παράδειγμα τήρησης των νόμων, ώστε και τα παιδιά να μην οδηγούνται σε παραβιάσεις, άνομη συ­μπεριφορά, επιθετική-αντικοινωνική στάση.

ü  Περιβάλλον που λειτουργεί αξιοκρατικά και δίκαια μακριά από τη βία, ώστε αργότερα να δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθμίας χωρίς ατομικισμό και στείρο ανταγωνιστικό πνεύμα.

ü  Δημοκρατικό πολίτευμα, όπου προωθείται ο διάλογος, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στα δικαιώματά του, όπως το φαινόμενο της παιδική εργασίας. Όταν από νωρίς το άτομο συναισθανθεί τι σημαίνει δημοκρατικό ήθος, είναι σίγουρο πως αργότερα, θα εξελιχθεί σε υπεύθυνο πολίτη.

ü  Οι φορείς κοινωνικοποίησης να το προσανατολίσουν εγκαίρως στην αξία της αληθινής παιδείας.

ü  Να μάθει από νωρίς να κρίνει και να προβληματίζεται, ώστε αργό­τερα ν’ αμφισβητεί υπεύθυνα και ν’ αμύνεται στη μαζοποίηση και τη χειραγώ­γηση.

ü  Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η έλλειψη φανατισμού, δογματισμού, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας ώστε το παιδί να μεγαλώνει με υγιή τρόπο μακριά απ’ το φαινόμενο της πλύσης εγκεφάλου και της προπαγάνδας, πνευματικά ελεύθερο.

ü  Κλίμα υπευθυνότητας, ειλικρίνειας και έντιμης συμπεριφο­ράς. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν συγκροτημένες προσωπικότητες, που θα αγωνιστούν με σθένος για την εξαφάνιση του αμοραλισμού και για μια κοινωνία στηριγμένη στον ανθρωπισμό και την αρετή.

ü  Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, μέσω του οποίου θα επιλέγει το επάγγελμα που αρμόζει στις κλίσεις και τις ικανότητες του και όχι με γνώμονα τις οικονομικές απολαβές και μόνο. Μ’ αυ­τό τον τρόπο, αγαπά την εργασία του ασκώντας την υπεύθυνα, με σκοπό και την προσωπική του καταξίωση αλλά, σαφώς, και τη συμβολή του στην αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου. Αντιλαμβανόμενο το παιδί την κοινωνική αξία της εργασίας, στο μέλλον γίνεται ένας ώριμος πολίτης-εργαζόμένος, που καταδικάζει την κερδοσκοπία, τον παρασιτισμό και την παραοικονομία.

ü  Να μην  εργάζεται πριν φτάσει σε μια και καθορισμένη από το κράτος κατώ­τερη ηλικία. Αντίθετα, το παιδί έχει δικαίωμα στο παιχνίδι, την ανεμελιά, την ξεγνοιασιά.

ü  Επα­φή με τη φύση, που αποτελεί πηγή έμπνευσης, γνησιότητας και αυθεντικό­τητας. Σεβόμενο το παιδί από νωρίς το περιβάλλον και αγαπώντας το, θα έχει την ωριμότητα ως αυριανός πολίτης, ν’ αγωνιστεί κατά της αλόγιστης επέμ­βασης στη φύση, θα συμμετάσχει σε οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

ü  Οι φορείς κοινωνικοποίησης οφείλουν να προσφέρουν ανθρωπιστική παιδεία, τα ΜΜΕ να σέβονται την προσωπικότητα των παιδιών, να προσέ­χουν την ποιότητα των παιδικών προγραμμάτων και να ελέγχουν τα προβαλλόμενα πρότυπα, αλλά και το κράτος, το οποίο με σύγχρονη νομοθεσία, ποινές στους υπεύθυνους και κοινωνική πρόνοια, θα συντελέσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ανθρώπινης για τα παιδιά, ώστε και κείνα αργότερα να γίνουν καλύτεροι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Δείγματα παραβίασης.

ü  Σήμερα, παρά τη συνταγματική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού σε πολλές χώρες, εξακολουθούν να εμφανίζονται κρούσματα κατάφωρης παραβία­σης των δικαιωμάτων του παιδιού:

Ø  παιδική πορνεία

Ø  πώληση παιδιών

Ø  εκμετάλλευση παιδικής εργασίας παιδιά στην επαιτεία

Ø  παιδιά στη διακίνηση ναρκωτικών, σε οικιακές υπηρεσίες

Ø  παιδιά άστεγα

Ø  παι­διά που λιμοκτονούν

Ø  παιδιά στρατιώτες.


24/11/2007 - Posted by | σχεδιαγράμματα γ΄λυκ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: