Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

ιστορία γ΄λυκείου θεωρητικής

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄
Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι:
1. Με τους νόμους του 1907 δινόταν η δυνατότητα στην Ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες.
2. Η διχοτόμηση της δραχμής έγινε το Μάρτιο του 1920.
3. Η ομάδα των Ιαπώνων ήταν πολιτικό μόρφωμα υπό τον Θ. Δεληγιάννη.
4. Το ραλλικό κόμμα αντιτίθεντο στο αίτημα του εκσυγχρονισμού.
5. Το υπουργείο πρόνοιας και αντιλήψεως ασχολήθηκε με την παλιννόστηση  των προσφύγων .
Α.1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
αρχή της δεδηλωμένης
Εκλεκτικοί
συμφωνία της Άγκυρας
Α.1.3 Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα με τα ανάλογα ιστορικά γεγονότα:
1. Ε. Βενιζέλος
Α. Κοινωνική δικαιοσύνη
2. Εθνικό κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη
Β. Μέλος της « ηνωμένης αντιπολίτευσης»
3. Κ. Φούμης
Γ. Οργάνωση πολιτοφυλακής στην Κρήτη
4. Α. Ζαΐμης
Δ. Αίτημα «ανόρθωσης»
5. Α. Παπαναστασίου
Ε. Ολοκλήρωση αγροτικής μεταρρύθμισης
Α.1.4 Να αντιστοιχίσετε τους όρους της Α  στήλης με αυτούς της Β.
Α
Β
Φεβρουάριος 1905
Χάτι Χουμαγιούν
Μάρτιος 1905
Παράδοση Τραπεζούντας στο Μητροπολίτη Χρύσανθο.
Απρίλιος 1916
1ο Πανελλήνιο συνέδριο των Ελλήνων της διασποράς.
Ιούλιος 1917
Προκήρυξη με αίτημα τη μεταβολή του συντάγματος της Κρητικής πολιτείας.
1839
Κήρυξη της επανάστασης στο Θέρισο.
Α.2.1  Να περιγράψετε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και το μεταρρυθμιστικό έργο του Ε. Βενιζέλου μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910.
Α.2.2  Ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες  έπειτα από την παράδοση της διοίκησης της Κρήτης από τις Μεγάλες Δυνάμεις; Πώς επιχειρήθηκε η πολιτική και η θεσμική συγκρότηση της νέας διοίκησης;
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1.1 Με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην οικονομική δραστηριότητα του Παρευξείνιου Ελληνισμού κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.
Β.1.2 Χρησιμοποιώντας  σχετικές πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και  με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις,  να αναφερθείτε στις συνθήκες που επικράτησαν μετά την αποχώρηση των παλαιών πολιτικών και στους λόγους που διαμόρφωσαν τη στάση και τη νοοτροπία της νέας γενιάς.
Καλή επιτυχία!


Advertisements

25/11/2007 - Posted by | επαναληπτικά διαγ. ιστορίας

Sorry, the comment form is closed at this time.

Αρέσει σε %d bloggers: