Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

Επαναληπτικό διαγωνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Β΄Γυμνασιου

                ΚΕΙΜΕΝΟ 

ρμς, γνναι βουλόμενος, ν τίνι τιμ παρ’ νθρώποις στίν, κεν ες γαλματοποιο, αυτόν εκάσας νθρώπ. Καί θεασάμενος γαλμα το Διός ρώτα, πόσου τις ατό πρίασθαι δύναται; Το δέ επόντος, δραχμς, γελάσας φη, πόσου τό τς ρας; Επόντος δέ, πλείονος, δών καί τό αυτο γαλμα, καί νομίσας, ς, πειδή γγελός στι θεν καί κερδος, πολύν ατο παρά τος νθρώποις εναι τον λόγον, ρετο περί ατο. δ’ γαλματοποιός φη. άν τούτους νήση, καί τοτον προσθήκην σοι δίδωμι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ι 1.Τι περίμενε ο Ερμής να ακούσει και τι διαπίστωσε ;  

 2.Για ποιους λόγους ο Ερμής πίστευε πως το δικό του άγαλμα αξίζει περισσότερο; 

  3.Ποιούς ανθρώπινους χαρακτήρες εκπροσωπεί ο Ερμής στο συγκεκριμένο μύθο και ποιο   δίδαγμα πρέπει να αντλήσουμε απ΄αυτόν;

ΙΙα) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που είναι σε παρένθεση.   1.τοῖς …………………..οὐ προσήκει ὕπνος (φύλαξ )   2.Πάρις θαυμάζει τῆς Ἥρας το σχῆμα και τῆς Ἀθηνᾶς την ……………….(ἀσπίς)   3.Χαρακτήρ …………….ἐκ λόγου γνωρίζεται(ἀνήρ)   4.Οἱ στρατιῶται ὑπέμειναν τά τοῦ ………………….ψύχη.(χειμών)   5.Οἱ Πέρσαι ἐνόμιζον τούς ………………….θεούς εἶναι.(ἀστήρ)   6.Παρεῖχε τράπεζαν…………………..πολυτελῶν ἐδεσμάτων.(πλήρης)   7.Τοῦτο ἐδόκει αὐτοῖς ………………….καταφύγιον εἶναι.(ἀσφαλής)   8.Τήν δικαιοσύνην, ὦ………………….,πῶς μαθήσει ἐνθάδε;(παῖς) 

ΙΙβ) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων που είναι σε παρένθεση.1.Ἐάν οὗτοι ……………………..συμμαχεῖν ἡμῖν , ἐπιτρέψομεν αὐτονόμους εἶναι.(βούλομαι,υποτακτική ενεστ.)2.Δικαίως ὀργίζεσθε και αἱ σπονδαί…………………………………….(λύομαι,υποτακτική  παρακειμένου)3.Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπεκρίναντο ὡς ………………………πρέσβεις.(πέμπω,ευκτική μελλοντα)4.Ἠγγέλθη ὅτι Κῦρος…………………………………(θνήσκω,ευκτική  παρακειμένου)5.Τούς ζυγούς…………………..(λύω,προστακτική αορίστου β΄πληθ) 

ΙΙΙ α)Βρείτε τα αντικείμενα στα παρακάτω παραδείγματα και χαρακτηρήστε τα ρήματα ως μονόπτωτα ή δίπτωτα 1.Τοιούτους κινδύνους ὑπέμειναν οἱ πρόγονοι.–>…………………………2.Οἱ πολίται προσέφερον τοῖς τειχοποιοῖς λίθοις.–>………………………..3.Οὗτοι διδάσκουσιν τους νεανίας δικαιοσύνην.–>…………………………4.Ὁ πατήρ κατέλιπεν ἡμῖν πολλάς οἰκίας.–>…………………………………5.Ὁ κῆρυξ ἀγγέλλει τοῖς Θηβαῖοις–>……………………………… 

ΙΙΙβ) Να αναγνωρίσετε το είδος των προσδιορισμών που υπογραμμίζονται στις παρακάτω  προτάσεις.1.Ἡγεῖτο Ἀρχίδαμος , Λακεδαιμονίων βασιλεύς.2.Ὡρμίσαντο εἰς Σύβοτα , λιμένα τῆς Ἠπείρου.3.Οὗτοι ἦσαν ωφέλιμοι τῆ πατρίδι.4.Καλῶς πράττουσιν οἱ σώφρονες.5.Οἱ γενναῖοι στρατιῶται τῶν Ἀθηναίων μαχόμενοι ἐν Μαραθῶνι ῥαδίως ἐνίκησαν τους πολεμίους.

 ΙVβ) Να σχηματίσετε 4 προτάσεις στη νέα ελληνική χρησιμοποιώντας κάθε φορά μια από τις λέξεις .  άφαντος ,δυσανάγνωστα ,εξαγοράζω ,τόκος .   

Ο καθηγητής Στεφάνου  Γρηγόρης.

Advertisements

04/12/2007 - Posted by | ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: