Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1.25-27

«Ξενοφώντος Ελληνικά»2.1.25-27

Διαγώνισμα Α΄ τετραμήνου στα Αρχαία Ελληνικά  Α΄Λυκείου. Ονομ/μο:……………………………………….Ημερ/νία:…………………

κείμενο

[2.1.25] Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν·   [2.1.26] οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ταν βούλησθε. οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ᾤχετο.

[2.1.27] Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, πν κατίδωσιν ατοςκβεβηκότας κασκεδασμένους κατ τν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ἑκάστην μέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες
δὴ το Λυσάνδρου, τι οκ ντανγεν, ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ραι σπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.

Ερωτήσεις
  1. Να μεταφράσετε το στα Νέα Ελληνικά το παρακάτω απόσπασμα :

«Ο δε στρατηγοί………………………………… ραι σπίδα κατά μέσον τον πλον.» (30 μον.)

  1. 2. Αφού λάβετε υπόψη το περιεχόμενο των παραγράφων 25 και 26 να αναφέρετε τα κυριότερα σημεία της παρέμβασης του Αλκιβιάδη προς τους Αθηναίους στρατηγούς και να ερμηνεύσετε την αντίδρασή τους απέναντί του. (18 μον.)

 

  1. 3. Ποια ήταν η εντολή που έδωσε ο Λύσανδρος στους κατασκόπους του ; Πώς τον χαρακτηρίζετε με βάση το στρατηγικό σχέδιο που θέτει σε εφαρμογή ; ( 15 μον.)

 

  1. 4. Α. Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α  με αυτές της στήλης Β με βάση την ετυμολογική τους συγγένεια. ( 10 μον.)

 

 

 

Α Β
  1. απουσία
Α.  κατιδών
2.   υπέροχος Β.  ἆραι
3.   αυτοψία Γ.  ἐκβεβηκότας
4.   έξαρση Δ.  ἔχοντας
5.   άβατο Ε.  ὄντες

Β. Να δώσετε για κάθε μια από τις λέξεις που σας δίνονται ,μια λέξη ετυμολογικά συγγενή στα νέα ελληνικά. Παρήνει, βούλησθε, ἐσκεδασμένους, ἐποίουν, πλοῦν. ( 5 μον.)

5 .Α. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύπους που σας δίνονται στο πρόσωπο,αριθμό,έγκλιση και φωνή που ζητείται.( 7 μον.)

κατιδών : γ΄ενικό οριστικής ,ενεργ. φωνή.

χοντας: β΄ενικό ευκτικής , ενεργ.φωνή.

κέλευσαν: α)( στον τύπο που βρίσκεται)

β) β΄ενικό προστακτικής ενεργ. Φωνής.

Β. Να γράψετε στις στήλες Β και Γ τη γενική και δοτική ενικού των λέξεων της πρώτης στήλης. (5 μον.)

Α Β   ΓΕΝΙΚΉ Γ   ΔΟΤΙΚΗ
Τειχν
Νεν
πολεμίους
σπίδα
Λύσανδρος

6 .Α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους που δίνονται: ( 7 μον.)

Λύσανδρος:………………………………..στο ………………………………………

Ατούς:………………………………………στ…………………………………………

κβεβηκότας:…………………………………………………………..

καθ’ μέραν: …………………………  στο…………………………………….

Το Λυσάνδρου:……………………….στ……………………………………..

ραι:………………………… στ…………………………….

σπίδα :……………………..στ…………………………….

Β. Να αναγνωρίσετε το είδος των προτάσεων που ακολουθούν. ( 3 μον.)

i. ταν βούλησθε

ii.πάν κατίδωσιν…………Χερρόνησον.

iii.τι οκ ντανγεν.

Advertisements

19/12/2010 - Posted by | διαγωνίσματα αρχαία α΄λυκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s