Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

ιστορία Α΄ γυμνασίου,ιστορία Β΄ γυμνασίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………
Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΟΜΑΔΑ   Α

Ερώτηση  1

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας τη λέξη «Σωστό»  ή «Λάθος» δίπλα στοναριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

1 .Η Γραμμική  Α ήταν σύστημα γραφής των Μυκηναίων και έχει  αποκρυπτογραφηθεί .

2. Ο Μυκηναικός πολιτισμός προηγείται  χρονικά  από τον  Μινωικό.

3.    Κατά την παλαιολιθική εποχή ο άνθρωπος είναι κυνηγός και τροφοσυλλέκτης ενώ στη      Νεολιθικήγίνεται  γεωργός και  κτηνοτρόφος

4.    Σύμφωνα με τη σεισάχθεια του  Σόλωνα ,απελευθερώνονταν αυτοί που είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών και απαγορεύονταν ο δανεισμός με εγγύηση την προσωπική τους ελευθερία .

5.   Ο Αλέξανδρος επιθυμούσε να μεταβάλλει  τους λαούς της Ασίας σε Έλληνες γιαυτό και απαγόρευσε τους μεικτούς γάμους .

Ερώτηση 2

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

–          Μέτοικοι

–          Ηλιαία

–          Κλασικός

–          Κώδικας  Χαμουραμπί

Ερώτηση 3

Α)Ποιες είναι οι αιτίες και οι συνέπειες του Β΄ αποικισμού ;

Β)Τι γνωρίζεται για τον τρόπο εγκατάστασης και τις σχέσεις των αποικιών με τη μητρόπολη;

Ερώτηση 4

Ποιοι είναι οι κυριότεροι διοικητικοί και  βουλευτικοί θεσμοί της Αθηναικής δημοκρατίας του 5ου π.χ αιώνα;  

Ερώτηση 5

Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της Α στήλης με τους αντίστοιχους όρους ή τα γεγονότα της Β.

1.Μιλτιάδης α                  θεμελίωσε τη δημοκρατία
2.Πεισίστρατος β                  μάχη στις Θερμοπύλες
3.Παυσανίας γ                   ρήτορας
4.Κλεισθένης δ                   τύραννος
5.Δημοσθενης ε                  μάχη στο Μαραθώνα
6.Λεωνίδας στ                 συντάκτης αυστηρών νόμων
7.Δράκων ζ                    τραγικός  ποιητής
8.Αισχύλος η                  μάχη στις Πλαταιές

ΟΜΑΔΑ  Β

Ερώτηση1

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος υπήρξε καταστροφικός για όλες τις πλευρές.

Τι γνωρίζετε για τις αιτίες και τις αφορμές που τον προκάλεσαν;

Ερώτηση 2

Αφού μελετήσετε το παράθεμα που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο  Θεσμό των λειτουργιών που ίσχυε στην Αθήνα.

<< όταν ο Θεόπομπος ήταν επώνυμος άρχοντας , αφού ορίστηκα χορηγός σε τραγωδία, ξόδεψα 3οοο δραχμές και δύο μνές . Αργότερα , τότε που πήρα το βραβείογια την προετοιμασία ανδρικού χορού 2000 δραχμές και άλλες 800 δραχμες για τους χορευτές του πυρρίχιου στα μαγάλα Παναθήναια………Επίσης ξόδεψα μαζί με την ανάθεση του τρίποδα ,3000 δραχμες. >> Λυσίας , απολογία δωροδοκίας,1-3

Ερώτηση 3

<< Δουλεύει σαν είλωτας >>Στη φράση υπάρχει η ονομασία των δούλων της Σπάρτης, τι γνωρίζετε γι΄αυτούς ; Ποιες ήταν αντίστοιχα οι συνθήκες ζωής των δούλων στην Αθήνα;

Ερώτηση  4

Τι γνωρίζετε για το σύστημα μόρφωσης των παιδιών στην Αθήνα;

παρατηρήσεις

  1. επιλέγετε 3 ερωτήσεις από την Α ομάδα και 2 από τη  Β.
  2. κάθε  σωστά απαντημένη ερώτηση βαθμολογείται  με  4 βαθμούς.

………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γυμνάσιο
Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ  Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΟΜΑΔΑ Α΄

Ερώτηση 1

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας τη λέξη «Σωστό»  ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ο Θεοδόσιος Α΄ ασχολήθηκε με την κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού δικαίου.
  2. Την αναχαίτιση της προέλασης των Αράβων προς την Ευρώπη  κατάφερε ο Κάρολος Μαρτέλος στο Πουατιέ.
  3. Σύμφωνα με το filioque,  που απορρίφθηκε στη σύνοδο του 867 το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και «εκ του Υιού».
  4. Με τη μάχη στο Κλειδί (1014) ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ συντρίβεται οριστικά από τους Βούλγαρους.
  5. Με τον όρο «άμεσοι υποτελείς» χαρακτηρίζουμε τους ελεύθερους γεωργούς στο φεουδαρχικό σύστημα.

Ερώτηση 2

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

«φεουδαρχικό συμβόλαιο»

«Πρόνοια»

«Σχίσμα των δύο εκκλησιών»

Ερώτηση 3

Ποια μέτρα σχετικά με την εσωτερική πολιτική έλαβε ο Ιουστινιανός για τη βελτίωση και την ενίσχυση της διοίκησης του κράτους;

Ερώτηση 4

α) Τι γνωρίζετε για την διαμάχη της εικονομαχίας και τους πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης;(σύντομη απάντηση)

β) Ποια η σημασία της ήττας των εικονοκλαστών και ποιες οι γενικότερες συνέπειες της εικονομαχίας;

Ερώτηση 5

Τι γνωρίζετε για την πολιτική του Καρλομάγνου και των διαδόχων του σχετικά με την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών;

ΟΜΑΔΑ Β

Ερώτηση1.Αφού μελετήσετε το παράθεμα που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις βασικές αιτίες και στα σημαντικότερα γεγονότα του ιστορικού θέματος που περιγράφεται.

<< Ο Αλέξιος στοχάστηκε ότι δεν ήταν σε θέση να σηκώσει μόνος του το βάρος αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα και συνειδητοποίησε ότι ήταν ανάγκη να συμμαχήσει με τους Ιταλούς. Πράγματι βρήκε μια θεόσταλτη πρόφαση στο ότι οι Λατίνοι θεωρούσαν ανυπόφορο που οι Τούρκοι έλεγχαν τα Ιεροσόλυμα και το ζωοποιό τάφο του Σωτήρα Χριστού. Έστειλε πρεσβείες στον επίσκοπο της πρεσβυτέρας Ρώμης και σε αυτούς που ονομάζονται βασιλείς και ευγενείς σε αυτές τις περιοχές της Δύσης και, επιστρατεύοντας κατάλληλα επιχειρήματα , παρακίνησε πολλούς να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και πέτυχε να τους κατευθύνει προς αυτό το σκοπό.

Γι΄ αυτό χιλιάδες και μυριάδες από αυτούς […] διέσχισαν το Ιόνιο προς την Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέξιος , αφού αντάλλαξε όρκους πίστης και έκανε συνθήκες με αυτούς, εκστράτευσε στην Ανατολή και […] ανάγκασε γρήγορα τους Πέρσες να εγκαταλείψουν τις χώρες των Ρωμαίων , απελευθέρωσε τις πόλεις και αποκατέστησε τη ρωμαϊκή δύναμη στην Ανατολή.>> (Θεόδωρος Σκουταριώτης, ιστορικός 13ου αιώνα)

Ερώτηση 2

Περιγράψτε με συντομία τα γεγονότα κατά την πολιορκία και την άλωση της Κωνσταντινούπολης . Γιατί το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό;

Ερώτηση 3

Παρατηρήστε τη φωτογραφία που σας δίνεται και αιτιολογήστε την απόφαση του Μ. Κωνσταντίνου να μεταφέρει την πρωτεύουσα του κράτους του στην Κωνσταντινούπολη;

Ερώτηση  4

Ποια ανάγκη υπαγόρευσε την καθιέρωση των θεμάτων, όπως προκύπτει έμμεσα από το σχετικό απόσπασμα του έργου περί θεμάτων ; πως  επέδρασαν στη στρατιωτική και πολιτική διοίκηση των επαρχιών ;

Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ηράκλειτος (610-641) που καταγόταν από τη Λιβύη , η επικράτεια του Ρωμαικού κράτους περιορίστηκε και ακρωτηριάστηκε τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Τότε οι διάδοχοι του, που δεν ήξεραν που και πώς να ασκήσουν την εξουσία τους , κατέτμησαν σε μικρά τμήματα τη διοίκηση τους και τα μεγάλα στρατιωτικά σώματα και εγκατέλειψαν την προγονική τους Λατινική , υιοθετώντας την Ελληνική γλώσσα…..Γιατί (παλαιότερα) ονόμαζαν τους χιλίαρχους λογγίνους και τους εκατόνταρχους κεντουρίωνες ………..Αλλα και η ονομασία θέμα  είναι  Ελληνική και όχι ρωμαική και προέρχεται  από τη  θέση  .                            Κων/νος  Πορφυρογέννητος, περί  θεμάτων


Advertisements

26/12/2010 - Posted by | διαγωνίσματα ιστορίας γυμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: