Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

διαγώνισμα α΄τριμ. στη νεοελληνική λογοτεχνία «Ερωτόκριτος» 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ   ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑΞΗ: ………………………………ΤΜΗΜΑ: ………………………….ΗΜΕΡ/ΝΑ: …………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………………

«Ερωτόκριτος»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1α  Να εντοπίσετε τις νοηματικές ενότητες του αποσπάσματος που σας δίνεται.(2 μονάδες)

β  Να γράψετε από ένα πλαγιότιτλο για κάθε νοηματική ενότητα.             (3 μονάδες)

2  Στους στίχους 1003-1007 είναι διάχυτο το επικό στοιχείο. Σε ποιες αντίστοιχες εικόνες μας παραπέμπει η περιγραφή αυτή και με ποιόν τρόπο οικοδομεί ο ποιητής την ένταση της σκηνής ;   (6 μονάδες)

3  Να καταγράψετε τις φράσεις με τις οποίες ο ποιητής υπενθυμίζει την ψυχική σύγκρουση που συντελείτε   στην καρδιά του ερωτευμένου Ερωτόκριτου.                                                         (4 μονάδες)

4  Να εντοπίσετε την πρώτη πλατιά παρομοίωση  του ποιήματος και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

–          Που παραπέμπει η εκτεταμένη παρομοίωση;

–          Ποιοι όροι παρομοιάζονται και ποιο το κοινό τους σημείο;

–          Τι επιχειρεί να καταδείξει ο ποιητής με τη χρήση αυτού του εκφραστικού μέσου ;

(5μονάδες)

Advertisements

27/12/2010 - Posted by | διαγωνίσματα λογ. γ΄γυμ.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Αρέσει σε %d bloggers: