Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

Η προφορά της αρχαίας Ελληνικής

Στην ελληνική γλώσσα, οι εγκυρότερες σύγχρονες μελέτες για την προφορά των αρχαίων ελληνικών είναι του Allen ([1968] 1987) και του Πετρούνια (2001β), στις οποίες στηρίζεται το κείμενο που ακολουθεί.

Η προφορά της αρχαίας Ελληνικής 

Advertisements

26/05/2012 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.