Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

τα χαρακτηριστικά δοκιμίου,άρθρου , επιφυλλίδας,πραγματείας,επιστολής,ομιλίας

ΕΙΔΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
 

 

Περιεχόμενο

ü  Παρατηρήσεις.

ü  Διατυπώσεις.

ü  Επισημάνσεις.

ü  Προβληματισμοί,

ü  Έκφραση των ιδεών του συγγραφέα.

ü  Ενασχόληση με ένα μόνο θέμα.

ü  Λογικό περιεχόμενο.

ü  Αξιόπιστη, ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας.

ü  Απαιτούνται γνώσεις και όχι φαντασία.

ü  Παρατηρήσεις, προβληματισμοί, ιδέες του συγγραφέα αλλά και εμπειρίες, αισθήσεις, οράματα, προσωπικές συλλήψεις και αισθήματα του συγγραφέα.

ü  Βιωματικό περιεχόμενο.

ü  Πλασματική απεικόνιση της πραγματικότητας.

ü  Υποκειμενισμός.

ü  Ενασχόληση με ποικιλία θεμάτων.

Συγγραφέας ü  Κυρίαρχη η γνωστική ιδιότητα, ο γνωστικός οπλισμός. ü  Κυρίαρχη η ιδιότητα του λογοτέχνη, η ευαισθησία, η φαντασία, η υποκειμενικότητα.
Τρόποι πειθούς ü  Επίκληση στη λογική. ü  Επίκληση στο συναίσθημα.
Ύφος ü  Σοβαρό, επίσημο, αυστηρό. ü  Γλαφυρό, άμεσο, οικείο, προσωπικό.
 

 

Δομή

ü  Αυστηρή, λογική οργάνωση και διευθέτηση των ιδεών.

ü  Τριμερής δομή (πρόλογος-κύριο μέρος-επίλογος).

ü  Παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία.

ü  Νοηματικές ενότητες.

ü  Ύπαρξη συνοχής, συνεκτικότητας, αλληλουχίας.

ü  Ελεύθερη πραγμάτευσή του θέματος

ü  Περιήγηση στο χώρο των ιδεών.

ü  Συνειρμικές μεταβιβάσεις.

ü  Απουσία συνοχής.

 

 

Σκοπός

ü  Διερεύνηση του θέματος.

ü  Υπεράσπιση ή ανασκευή μιας θέσης.

ü  Πληροφόρηση.

ü  Πειθώ.

ü  Να διδάξει.

ü  Συναισθηματική συμμετοχή του δέκτη.

ü  Αφύπνιση της φαντασίας, της ευαισθησίας.

ü  Ανάπτυξη προβληματισμού.

ü  Τέρψη.

 

 

 

 

Γλώσσα

ü  Δηλωτική-κυριολεκτική.

ü  Αφηρημένες λέξεις-ειδικοί όροι.

ü  Λόγιες λέξεις.

ü  Συνεκτικά μόρια.

ü  Χρήση λέξεων-εκφράσεων που:

ü  Προσδιορίζουν το ποσοστό αλήθειας (πιθανώς, βεβαίως, ίσως).

ü  Φανερώνουν την οπτική γωνία θεώρησης των λεγομένων.

ü  Αποκαλύπτουν την πρόθεση αναδιατύπωσης (αναλυτικά, συνοψίζοντας).

ü  Χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου (ειδικό λεξιλόγιο).

ü  Συνυποδηλωτική-μεταφορική

ü  Παρέκκλιση από τη γλωσσική νόρμα. (Υ-Ρ-Α ή Υ-Ρ-Α-Α ή Υ-Ρ-Κ)

ü  Προφορικότητα στην έκφραση (χρήση καθημερινών λέξεων-εκφράσεων).

ü  Σχήματα λόγου.

ü  Χρήση συμβόλων.

ü  Εικονοπλαστικός λόγος που λειτουργεί συνειρμικά.

ü  Λέξεις-εκφράσεις με συγκινησιακή φόρτιση.

ü  Λογοτεχνικότητα-καλαίσθητη διατύπωση.

 

 

  ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΑΡΘΡΟ
 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο

ü  Επιστιμονικό-εγκυκλοπαιδικό θέμα με γενικότερο μονιμότερο ενδιαφέρον.

ü  Θεωρητική προσέγγισή του.

ü  Αφόρμηση από γεγονός της επικαιρότητας.

ü  Αναγωγή σε παρατηρήσεις, σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα αναφορικά με θέματα επιστημονικά εγκυκλοπαιδικά

ü  Γράφεται από ειδικό σε κάποιο θέμα.

ü  Προορίζεται να δημοσιευθεί στον τύπο σε ειδική θέση (στο κάτω μέρος της σελίδας των εφημερίδων).

ü  Θέμα: γεγονός της επικαιρότητας.

ü  Παρουσίασή του με :

ü  Αντικειμενικά-πληροφοριακά στοιχεία που το γνωστοποιούν.

ü  Υποκειμενικά σχόλια-αξιολογήσεις που το ερμηνεύουν.

 

 

 

 

 

 

Γλώσσα

ü  Πλούσια, αισθητικά επεξεργασμένη, λογοτεχνική. ü  Δηλωτική

ü  Αναφορική

ü  Ειδικό λεξιλόγιο.

ü  Λόγιες εκφράσεις.

ü  Διάνθιση με λογοτεχνικές εκφράσεις, ανάλογα με το θέμα.

ü  Δηλωτική.

ü  Αναφορική.

ü  Στοιχεία προφορικότητας (α΄ πρόσωπο, μεταφορές) για την προσέγγιση του αναγνώστη.

 

Ύφος

ü  Προσωπικό.

ü  Οικείο.

ü  Λογοτεχνικό.

ü  Επίσημο.

ü  Σοβαρό.

ü  Αντικειμενικό.

ü  Αντικειμενικό.

ü  Σοβαρό.

 

 

Σκοπός

 

 

 

ü  Μετάδοση γνώσεων.

ü  Ανάπτυξη προβληματισμού πάνω σε θέματα διαχρονικού ενδιαφέροντος.

ü  Τέρψη.

ü  Μόρφωση,

ü  Καλλιέργεια.

ü  Ανάπτυξη προβληματισμού.

ü  Πληροφόρηση-ενημέρωση του δέκτη πάνω σε τρέχουσες εξελίξεις.

ü  Καθοδήγησή του προς τη διαμόρφωση γνώμης, άποψης.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ

 

 

Περιεχόμενο

ü  Συστηματική, μεθοδική διερεύνηση, αντικειμενική-απρόσωπη ανάπτυξη ενός ειδικού επιστημονικού θέματος.

ü  Παρουσίαση όλων των πτυχών, διείσδυση σε λεπτομέρειες, εξάντληση του θέματος, εξαγωγή τεκμηριωμένων, οριστικών συμπερασμάτων.

Συγγραφέας ü  Επιστήμονας, ειδικός μελετητής.
Τρόποι πειθούς ü  Επίκληση στη λογική και αυθεντία.
 

Γλώσσα

ü  Δηλωτική, λιτή, ακαλόπιστη

ü  Επιστημονική ορολογία, ειδικό λεξιλόγιο

ü  Ακριβολογία

Ύφος ü  Σοβαρό, επίσημο, απρόσωπο, ψυχρό, αυστηρό, αντικειμενικό, ουδέτερο.
Κοινό-Δέκτης ü  Περιορισμένο, ειδικό κοινό επιστημόνων, μελετητών, επαγγελματιών.
Σκοπός ü  Μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων, μόρφωση του δέκτη.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εξωτερικές ενδείξεις ü  Χαιρετισμός –Προσφώνηση/αποφώνηση
 

Περιεχόμενο

ü  Ποικίλα θέματα:

ü  Γεγονότα της προσωπικής ζωής

ü  Ζητήματα σχετιζόμενα με τα ατομικά ενδιαφέροντα

 

Γλώσσα ü  Καθημερινή, απλή

ü  Χρήση α` και β` ρηματικού προσώπου.

Ύφος ü  Άμεσο, οικείο, ελεύθερο, αυθόρμητο, αβίαστο.
 

Σκοπός

ü  Επικοινωνία με τον παραλήπτη:

ü  Ενημέρωσή του για τα γεγονότα της προσωπικής του ζωής

ü  Εκμυστήρευση στοχασμών/επιθυμιών

 

ΟΜΙΛΙΑ

 

 

Εξωτερικές ενδείξεις

ü  Προσφώνηση-Αποφώνηση

ü  Εισαγωγική παράγραφος στην οποία ο ρήτορας αναφέρει το λόγο που τον έκανε ν` ανέβει στο βήμα, περιγράφει την κατάσταση, και διατυπώνει εν συντομία τη θέση του.

Περιεχόμενο ü  Ποικίλα θέματα.
 

 

Γλώσσα

 

 

 

 

 

Γλώσσα

ü  Ανάλογη προς το ακροατήριο

ü  Χρήση α` πληθυντικού που δημιουργεί μια οικειότητα ανάμεσα στον ομιλητή και στο κοινό του, με το οποίο μοιράζεται το ενδιαφέρον για το υπό πραγμάτευση θέμα.

ü  Χρήση του α` ενικού προσώπου

ü  Επιδίωξη της έμφασης, του τονισμού κάποιων σημείων, ώστε να καταστεί η ομιλία πιο ενδιαφέρουσα και να διευκολυνθεί ο ακροατής στην παρακολούθηση με τους εξής τρόπους:

ü  Χρήση εκφράσεων επιτονισμού

ü  Χρήσης του σχήματος της αντίθεσης

ü  Χρήση ερωταπόκρισης

ü  Χρήση της επιδοτικής σύνδεσης

 

Ύφος

ü  Ποικίλει ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις (οικείο, καθημερινό-επίσημο, σοβαρό, αποδεικτικό / πειστικό)
 

 

Σκοπός

ü  Να μοιραστεί ο ρήτορας το ενδιαφέρον για το υπό πραγμάτεση θέμα

ü  Να εκθέσει τις απόψεις του.

ü  Να πληροφορήσει.

ü  Να προβληματίσει.

ü  Να πείσει.

 

Advertisements

06/11/2012 - Posted by | θεωρία έκθεσης γ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: