Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

είδος των μορίων ἄν και ὡς

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Λύση άσκησης 1.

1.1. «Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους.»  Συνέχεια

26/12/2010 Posted by | λύσεις ασκήσεων συντ. αρχ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο είδος των μορίων ἄν και ὡς