Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

Διαγώνισμα ιστορίας Β΄λυκείου.

ΔΙΑΓ ΙΣΤΟΡΙΑ Β λυκείου

16/12/2012 Posted by | διαγωνίσματα ιστορίας Β΄λυκείου | Σχολιάστε

Μυκηναϊκός πολιτισμός / Ομηρική εποχή

Διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου στην Ιστορία Α΄Λυκείου.

Ονομ/μο……………………………………………………………

Ημερ/νία ……………………………………………………………

Τμήμα………………………………………………………………..

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1.1

Να χαρακτηρίσετε ως «Σωστές» ,ή «Λάθος» τις παρακάτω διατυπώσεις με βάση  την ιστορική τους ακρίβεια.                                                                                                                                         Μονάδες 10 Συνέχεια

09/12/2012 Posted by | διαγωνίσματα ιστορίας α΄λυκ. | Σχολιάστε

Διαδίκτυο(internet)

Ίντερνετ, αλλά με μέτρο

 Συνεχίζουν να έρχονται στη δημοσιότητα αντικρουόμενα επι­στημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στους νέους. Μια νέα μελέτη Ολλανδών ψυχολόγων υποστηρίζει ότι ο Παγκόσμιος Ιστός έχει πλέον ευεργετική επίδραση στους εφήβους, αλλά μια άλλη μελέτη από γιατρούς της Ταϊβάν διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που είναι «κολλημένοι» στο Ίντερνετ, είναι πιθανότερο να αναπτύξουν επιθετική συμπεριφορά. Συνέχεια

28/11/2012 Posted by | κριτήρια αξιολ. Έκθεση Β΄λυκ | 2 Σχόλια

«Ο Κωνσταντής» Λ. Ψαραύτη

«Ο Κωνσταντής»

28/11/2012 Posted by | διαγωνίσματα λογ.α΄γυμ. | 1 σχόλιο

διαγώνισμα:Πρωταγόρας 321Β6 -322Α/Λυκούργος, Κατὰ Λεωκράτους 20)

Πρωταγόρας 321Β6 -322Α/Λυκούργος, Κατὰ Λεωκράτους 20

14/11/2012 Posted by | επαναληπτικά διαγ.αρχαίων γ΄λυκ. | Σχολιάστε

διαγώνισμα:»Η Νέα παιδαγωγική»

Η νέα παιδαγωγική

14/11/2012 Posted by | διαγωνίσματα λογ.α΄γυμ. | 1 σχόλιο

Επικοινωνιακό πλαίσιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επιστολή.

 1. Διακρίνεται: α) Επίσημη-τυπική β) φιλική.
 2. Κλητική προσφώνηση (που θα δηλώνει τον αποδέκτη στον οποίο απευθύνεται το επιστολικό
  κείμενο). Η κλητική προσφώνηση μπορεί να εκφέρεται απέριττα ή να εμπλουτίζεται με κατάλληλους για την επικοινωνιακή περίσταση προσδιορισμούς: κύριε υπουργέ, αξιότιμε κύριε διευθυντά, αγαπητή «Ελευθεροτυπία», εκλεκτοί κύριοι σύνεδροι κ.λπ.
 3. Επισήμανση της αφορμής για τη σύνταξη της επιστολής (επιγραμματικά): με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα, στο οποίο αρθρογράφος σπίλωσε ανεπίτρεπτα…
 4. Εμπεριστατωμένη έκθεση θέσεων που αφορούν το επίμαχο θέμα (διαπιστώσεις, τεκμήρια, παραδειγματικές αναφορές, μαρτυρίες κ.λπ.).
 5. Έκφραση σκεπτικισμού, συγκρατημένης αισιοδοξίας του κειμενογράφου ή έκκληση προς τον
  αποδέκτη της επιστολής: να συμμεριστεί, κατανοήσει, ευαισθητοποιηθεί, ανταποκριθεί έμπρα­κτα, αναλάβει πρωτόβουλη δράση, κινητοποιήσει φορείς, συνταχθεί…
 6. Διατύπωση ευχαριστιών:

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή σε έντυπο)

Με τιμή…

Με ειλικρινή εκτίμηση…

Με ανυπόκριτο σεβασμό…

 1. Το ύφος του επιστολικού κειμένου συναρτάται με την επικοινωνιακή περίσταση: καταγγελτικό, επιθετικό, αιχμηρό, παρακλητικό, οικείο, άμεσο, σοβαρό, επίσημο, ελεύθερο, αυθόρμητο, αβίαστο, επίσημο σοβαρό, αντικειμενικό. Εξαρτάται κάθε φορά από τον παραλήπτη της επιστολής
 2. Περιεχόμενο: Ποικίλα θέματα: Γεγονότα της προσωπικής ζωής, ζητήματα σχετιζόμενα με τα ατομικά ενδιαφέροντα
 3. Γλώσσα:Καθημερινή, απλή, χρήση α` και β` ρηματικού προσώπου.
 4. Σκοπός: Επικοινωνία με τον παραλήπτη: Ενημέρωσή του για τα γεγονότα της προσωπικής του ζωής
 5. Εκμυστήρευση στοχασμών/επιθυμιών

 Συνέντευξη.

 1. Έχει τη μορφή ερωταπαντήσεων και δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το διάλογο. Αυτός που κάνει τη συνέντευξη ερωτά συνήθως σύντομα και αυτός που δίνει τη συνέντευξη απαντά συνήθως πιο αναλυτικά με βάση κάποια επιχειρηματολογία, τεκμηρίωση κ. λ. π.
 2. Πρώτη προτεραιότητα κατά τη σύνταξη μιας συνέντευξης είναι να κατανοήσουμε τα επικοινω­νιακά δεδομένα: χρονική στιγμή, τοπικό πλαίσιο, πρόσωπα, θεματικός σκοπός, περιορισμοί κ.ά.
 3. Επειδή η συνέντευξη αποτελεί διαλογικό είδος άρρηκτα συνυφασμένο με την προφορικότητα του λόγου, δόκιμο είναι να αποφεύγουμε τον επιτηδευμένο και φορτικά στοχαστικό ή τυποποιη­μένο λόγο.
 4. Συμβατικά μια συνέντευξη αναχωρεί με τον ερωτώντα και επισφραγίζεται με τον ερωτώντα. (Αποκλίσεις σημειώνονται, αλλά δεν ακυρώνουν τον κανόνα).
 5. Είναι ευνόητο ότι το απαντητικό μέρος της συνέντευξης είναι ποσοτικά υπέρτερο από το ερωτη­ματικό σκέλος της επικοινωνίας.
 6. Συνήθως η συνέντευξη αφορμάται από γενικά θέματα, για να καταλήξει στο ειδικό που συνιστά άλλωστε και το λόγο ύπαρξης της συνέντευξης.
 7. Ο ερωτών χρησιμοποιεί το β` πληθυντικό ή σπανιότερα το β` ενικό ρηματικό πρόσωπο και το
  ερωτώμενο πρόσωπο απαντά κανονικά σε α` ενικό.
 8. Δόκιμο είναι η ερωτηματοθεσία να είναι σύντομη, καίρια, διακριτική και προπάντων προσανα­τολισμένη στο θεματικό κέντρο της συνέντευξης.
 9. Σε καμιά περίπτωση η στιχομυθία που αρθρώνεται δεν πρέπει να αγνοεί την ευπρέπεια, τη σοβα­ρότητα, τον αλληλοσεβασμό αλλά και το στοιχείο της αμεσότητας που κάθε μορφή διαλόγου οφείλει να διεγείρει.

Παρατηρήσεις:               

 1. Στο πλαίσιο της συνέντευξης επιτρέπεται η χρήση όλων σχεδόν των σημείων στίξης.
 2. Τα πρόσωπα της συνέντευξης δηλώνονται είτε ονομαστικά είτε περιγραφικά με βάση την κύρια ιδιότητα τους που αναδεικνύει η συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση: π.χ. ερ­γοδότης – υποψήφιος (για κατάληψη εργασιακής θέσης), δημοσιογράφος – υπουργός κ.λπ.

 Ομιλία, εισήγηση, διάλεξη, ανακοίνωση.

 1. Προσφώνηση: Ο ομιλητής απευθύνεται στο ακροατήριο του. Π.χ. κυρίες και κύριοι, κύριοι σύνεδροι κ.λπ.
 2. Πρόλογος: Ο αγορητής επιχειρεί εισαγωγή στο θέμα με επιγραμματική συντομία και διατυπώνει τη θέση του με καθαρότητα. Π.χ. Η εγκατάσταση της βιομηχανικής μονάδας που δρομολογείται διχάζει την κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Προσωπικά φρονώ, εκτιμώ, αναγνωρίζω, τάσσομαι, τοποθετού­μαι, συντάσσομαι, συμμερίζομαι κ.λπ.
 3. Κυρίως θέμα-Έκθεση επιχειρημάτων: Παράθεση αδιαμφισβήτητων στοιχείων, δεδομένων, μαρτυριών, απόψεων ειδικών που φωτίζουν πολυοπτικά το θέμα. Επιστράτευση επιχειρημάτων που αναδεικνύουν την ορθότητα της θέσης του ομιλητή. Προβολή αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισμών και αντίκρουση τους πειστικά. Π.χ Θα διατυπωθεί ίσως η αντίρρηση… Αναφορά στους κινδύνους που εγκυμονούνται από την απόρριψη της εκδοχής του ομιλητή.
 4. Επίλογος: Διατύπωση: ευχής, προτροπής, πρόβλεψης, συγκρατημένης αισιοδοξίας, βεβαιότητας…Π.χ Ας συνειδητοποιήσουμε ότι το εγχείρημα… Ευχής έργο θα αποτελούσε, αν… Είμαι πεπεισμένος ότι…Έχουμε το δικαίωμα να αισιοδοξούμε… Αν δεν κινηθούμε υπεύθυνα και αποφασιστικά… Σας καλώ να πυκνώσετε τις τάξεις.
 5. Γλώσσα: Ανάλογη προς το ακροατήριο. Χρήση α` πληθυντικού που δημιουργεί μια οικειότητα ανάμεσα στον ομιλητή και στο κοινό του, με το οποίο μοιράζεται το ενδιαφέρον για το υπό πραγμάτευση θέμα. Χρήση του α` ενικού προσώπου. Επιδίωξη της έμφασης, του τονισμού κάποιων σημείων, ώστε να καταστεί η ομιλία πιο ενδιαφέρουσα και να διευκολυνθεί ο ακροατής στην παρακολούθηση με τους εξής τρόπους:
 6. Ύφος: Ποικίλει ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις (οικείο, καθημερινό-επίσημο, σοβαρό, αποδεικτικό / πειστικό)

Παρατηρήσεις:

 1. Ο λόγος επιβάλλεται να είναι εύληπτος από το ακροατήριο.
 2. Ο ομιλητής πρέπει να μην πλατειάζει.
 3. Οφείλει να υιοθετεί το ύφος που αρμόζει στην επικοινωνιακή περίσταση.
 4. Ο ομιλητής δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από έπαρση και διάθεση επίδειξης εγκυκλοπαιδι­σμού.
 5. Ο ομιλητής τερματίζει την αγόρευση του με τη φράση: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε…
 6. Η εισαγωγική περίοδος επιβάλλεται να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.
 7. Ενδείκνυται η χρήση του β` πληθυντικού ρηματικού προσώπου και του α` πληθυντικού.
 8. Πρέπει να διασφαλίζεται η προφορικότητα του λόγου (σύντομες, συνθηματικές φράσεις, α­μεσότητα λόγου, ρητορικές ερωτήσεις, παρενθετικές προτάσεις, χρήση εκφράσεων επιτονισμού, χρήσης του σχήματος της αντίθεσης, χρήση ερωταπόκρισης, χρήση της επιδοτικής σύνδεσης)

 Ημερολόγιο.

 1. Εξωτερικά γνωρίσματα: Χρονική και τοπική ένδειξη στην αρχή.
 2. Περιεχόμενο: Αφήγηση σημαντικών ή ασήμαντων γεγονότων της προσωπικής ζωής, ατομικών πράξεων. Παρουσίαση γενικότερων θεμάτων της κοινωνικής ζωής που υπέπεσαν στην προσοχή του γράφοντα. Έκθεση στοχασμών, διαλογισμών αφορμώμενων από τα παραπάνω.
 3. Γλώσσα: Χρήση α΄ ρηματικού προσώπου
 4. Ύφος: Προσωπικό, εξομολογητικό, ειλικρινές, αυθόρμητο, διάθεση εκμυστήρευσης.
 5. Σκοπός: Αυτοεπικοινωνία-εσωτερικός διάλογος, αυτοσυνείδηση, καταγραφή γεγονότων στη μνήμη.

 Καταγγελία.

 1. Ο συντάκτης ενός τέτοιου ιδιότυπου κειμένου οφείλει να έχει σφαιρωμένη εικόνα για το επίμαχο ζήτημα που προσεγγίζει, επίγνωση των ορίων του και κυρίως να γνωρίζει την ταυτότητα του αποδέκτη του καταγγελτικού κειμένου.
 2. Δομή: α) Αρχικά δηλώνεται το θέμα που θα πραγματευτεί το κείμενο και συνακόλουθα υπο­γραμμίζεται η αφορμή που υπαγόρευσε τη σύνταξη του καταγγελτικού λόγου. β) Στο κυρίως σώμα του κειμένου αιτιολογείται η αντίδραση του κειμενογράφου και επιχειρείται θεμελιωμένα η ενοχοποίηση ατόμου, φορέα, ομάδας στα μάτια της κοινής γνώμης. γ) Στο τέλος εκφράζεται με σαφήνεια η βούληση του συντάκτη να κινηθεί αποφασιστικά ση λή­ψη μέτρων.
 3. Η επικοινωνιακή περίσταση επιβάλλει την υιοθέτηση συγκινησιακού και επιθετικού τόνου, ενώ ενδείκνυται η χρήση του α` ενικού ή πληθυντικού ρηματικού προσώπου χωρίς φραστικές ακρό­τητες, αλόγιστη δραματοποίηση και εκτόξευση προσωπικών απειλών.

Υπόμνημα.

 1. Είναι γραπτή αναφορά σε πρόσωπο ή αρχή και αναφέρεται στην παρουσίαση και γνωστοποίηση καταστάσεων. Περιλαμβάνει προσφώνηση. Επιτρέπεται το α` και β` πρόσωπο.

Άρθρο.

 1. Η δημοσίευση του μπορεί να είναι σε σχολική εφημερίδα, σε εφημερίδα δήμου κ.λ.π.
 2. Ο τίτλος του πρέπει να είναι σύντομος, περιεκτικός, χιουμοριστικός, ειρωνικός με υπονοούμενα (ελλειπτική πρόταση / όχι έντονη χρήση ρημάτων).
 3. Επειδή μάλιστα το άρθρο έχει επικαιρικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορμάται συνήθως από ένα επίκαιρο γεγονός, το οποίο σχολιάζει ή ερμηνεύει, είναι καλό στο άρθρο να πάρουμε ως αφορμή ένα τέτοιο γεγονός.
 4. Χρησιμοποιούμε γ` πρόσωπο για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη αντικειμενικότητα.

06/11/2012 Posted by | θεωρία έκθεσης γ΄ | Σχολιάστε

τα χαρακτηριστικά δοκιμίου,άρθρου , επιφυλλίδας,πραγματείας,επιστολής,ομιλίας

ΕΙΔΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
 

 

Περιεχόμενο

ü  Παρατηρήσεις.

ü  Διατυπώσεις.

ü  Επισημάνσεις.

ü  Προβληματισμοί,

ü  Έκφραση των ιδεών του συγγραφέα.

ü  Ενασχόληση με ένα μόνο θέμα.

ü  Λογικό περιεχόμενο.

ü  Αξιόπιστη, ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας.

ü  Απαιτούνται γνώσεις και όχι φαντασία.

ü  Παρατηρήσεις, προβληματισμοί, ιδέες του συγγραφέα αλλά και εμπειρίες, αισθήσεις, οράματα, προσωπικές συλλήψεις και αισθήματα του συγγραφέα.

ü  Βιωματικό περιεχόμενο.

ü  Πλασματική απεικόνιση της πραγματικότητας.

ü  Υποκειμενισμός.

ü  Ενασχόληση με ποικιλία θεμάτων.

Συγγραφέας ü  Κυρίαρχη η γνωστική ιδιότητα, ο γνωστικός οπλισμός. ü  Κυρίαρχη η ιδιότητα του λογοτέχνη, η ευαισθησία, η φαντασία, η υποκειμενικότητα.
Τρόποι πειθούς ü  Επίκληση στη λογική. ü  Επίκληση στο συναίσθημα.
Ύφος ü  Σοβαρό, επίσημο, αυστηρό. ü  Γλαφυρό, άμεσο, οικείο, προσωπικό.
 

 

Δομή

ü  Αυστηρή, λογική οργάνωση και διευθέτηση των ιδεών.

ü  Τριμερής δομή (πρόλογος-κύριο μέρος-επίλογος).

ü  Παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία.

ü  Νοηματικές ενότητες.

ü  Ύπαρξη συνοχής, συνεκτικότητας, αλληλουχίας.

ü  Ελεύθερη πραγμάτευσή του θέματος

ü  Περιήγηση στο χώρο των ιδεών.

ü  Συνειρμικές μεταβιβάσεις.

ü  Απουσία συνοχής.

 

 

Σκοπός

ü  Διερεύνηση του θέματος.

ü  Υπεράσπιση ή ανασκευή μιας θέσης.

ü  Πληροφόρηση.

ü  Πειθώ.

ü  Να διδάξει.

ü  Συναισθηματική συμμετοχή του δέκτη.

ü  Αφύπνιση της φαντασίας, της ευαισθησίας.

ü  Ανάπτυξη προβληματισμού.

ü  Τέρψη.

 

 

 

 

Γλώσσα

ü  Δηλωτική-κυριολεκτική.

ü  Αφηρημένες λέξεις-ειδικοί όροι.

ü  Λόγιες λέξεις.

ü  Συνεκτικά μόρια.

ü  Χρήση λέξεων-εκφράσεων που:

ü  Προσδιορίζουν το ποσοστό αλήθειας (πιθανώς, βεβαίως, ίσως).

ü  Φανερώνουν την οπτική γωνία θεώρησης των λεγομένων.

ü  Αποκαλύπτουν την πρόθεση αναδιατύπωσης (αναλυτικά, συνοψίζοντας).

ü  Χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου (ειδικό λεξιλόγιο).

ü  Συνυποδηλωτική-μεταφορική

ü  Παρέκκλιση από τη γλωσσική νόρμα. (Υ-Ρ-Α ή Υ-Ρ-Α-Α ή Υ-Ρ-Κ)

ü  Προφορικότητα στην έκφραση (χρήση καθημερινών λέξεων-εκφράσεων).

ü  Σχήματα λόγου.

ü  Χρήση συμβόλων.

ü  Εικονοπλαστικός λόγος που λειτουργεί συνειρμικά.

ü  Λέξεις-εκφράσεις με συγκινησιακή φόρτιση.

ü  Λογοτεχνικότητα-καλαίσθητη διατύπωση.

 

 

  ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΑΡΘΡΟ
 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο

ü  Επιστιμονικό-εγκυκλοπαιδικό θέμα με γενικότερο μονιμότερο ενδιαφέρον.

ü  Θεωρητική προσέγγισή του.

ü  Αφόρμηση από γεγονός της επικαιρότητας.

ü  Αναγωγή σε παρατηρήσεις, σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα αναφορικά με θέματα επιστημονικά εγκυκλοπαιδικά

ü  Γράφεται από ειδικό σε κάποιο θέμα.

ü  Προορίζεται να δημοσιευθεί στον τύπο σε ειδική θέση (στο κάτω μέρος της σελίδας των εφημερίδων).

ü  Θέμα: γεγονός της επικαιρότητας.

ü  Παρουσίασή του με :

ü  Αντικειμενικά-πληροφοριακά στοιχεία που το γνωστοποιούν.

ü  Υποκειμενικά σχόλια-αξιολογήσεις που το ερμηνεύουν.

 

 

 

 

 

 

Γλώσσα

ü  Πλούσια, αισθητικά επεξεργασμένη, λογοτεχνική. ü  Δηλωτική

ü  Αναφορική

ü  Ειδικό λεξιλόγιο.

ü  Λόγιες εκφράσεις.

ü  Διάνθιση με λογοτεχνικές εκφράσεις, ανάλογα με το θέμα.

ü  Δηλωτική.

ü  Αναφορική.

ü  Στοιχεία προφορικότητας (α΄ πρόσωπο, μεταφορές) για την προσέγγιση του αναγνώστη.

 

Ύφος

ü  Προσωπικό.

ü  Οικείο.

ü  Λογοτεχνικό.

ü  Επίσημο.

ü  Σοβαρό.

ü  Αντικειμενικό.

ü  Αντικειμενικό.

ü  Σοβαρό.

 

 

Σκοπός

 

 

 

ü  Μετάδοση γνώσεων.

ü  Ανάπτυξη προβληματισμού πάνω σε θέματα διαχρονικού ενδιαφέροντος.

ü  Τέρψη.

ü  Μόρφωση,

ü  Καλλιέργεια.

ü  Ανάπτυξη προβληματισμού.

ü  Πληροφόρηση-ενημέρωση του δέκτη πάνω σε τρέχουσες εξελίξεις.

ü  Καθοδήγησή του προς τη διαμόρφωση γνώμης, άποψης.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ

 

 

Περιεχόμενο

ü  Συστηματική, μεθοδική διερεύνηση, αντικειμενική-απρόσωπη ανάπτυξη ενός ειδικού επιστημονικού θέματος.

ü  Παρουσίαση όλων των πτυχών, διείσδυση σε λεπτομέρειες, εξάντληση του θέματος, εξαγωγή τεκμηριωμένων, οριστικών συμπερασμάτων.

Συγγραφέας ü  Επιστήμονας, ειδικός μελετητής.
Τρόποι πειθούς ü  Επίκληση στη λογική και αυθεντία.
 

Γλώσσα

ü  Δηλωτική, λιτή, ακαλόπιστη

ü  Επιστημονική ορολογία, ειδικό λεξιλόγιο

ü  Ακριβολογία

Ύφος ü  Σοβαρό, επίσημο, απρόσωπο, ψυχρό, αυστηρό, αντικειμενικό, ουδέτερο.
Κοινό-Δέκτης ü  Περιορισμένο, ειδικό κοινό επιστημόνων, μελετητών, επαγγελματιών.
Σκοπός ü  Μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων, μόρφωση του δέκτη.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εξωτερικές ενδείξεις ü  Χαιρετισμός –Προσφώνηση/αποφώνηση
 

Περιεχόμενο

ü  Ποικίλα θέματα:

ü  Γεγονότα της προσωπικής ζωής

ü  Ζητήματα σχετιζόμενα με τα ατομικά ενδιαφέροντα

 

Γλώσσα ü  Καθημερινή, απλή

ü  Χρήση α` και β` ρηματικού προσώπου.

Ύφος ü  Άμεσο, οικείο, ελεύθερο, αυθόρμητο, αβίαστο.
 

Σκοπός

ü  Επικοινωνία με τον παραλήπτη:

ü  Ενημέρωσή του για τα γεγονότα της προσωπικής του ζωής

ü  Εκμυστήρευση στοχασμών/επιθυμιών

 

ΟΜΙΛΙΑ

 

 

Εξωτερικές ενδείξεις

ü  Προσφώνηση-Αποφώνηση

ü  Εισαγωγική παράγραφος στην οποία ο ρήτορας αναφέρει το λόγο που τον έκανε ν` ανέβει στο βήμα, περιγράφει την κατάσταση, και διατυπώνει εν συντομία τη θέση του.

Περιεχόμενο ü  Ποικίλα θέματα.
 

 

Γλώσσα

 

 

 

 

 

Γλώσσα

ü  Ανάλογη προς το ακροατήριο

ü  Χρήση α` πληθυντικού που δημιουργεί μια οικειότητα ανάμεσα στον ομιλητή και στο κοινό του, με το οποίο μοιράζεται το ενδιαφέρον για το υπό πραγμάτευση θέμα.

ü  Χρήση του α` ενικού προσώπου

ü  Επιδίωξη της έμφασης, του τονισμού κάποιων σημείων, ώστε να καταστεί η ομιλία πιο ενδιαφέρουσα και να διευκολυνθεί ο ακροατής στην παρακολούθηση με τους εξής τρόπους:

ü  Χρήση εκφράσεων επιτονισμού

ü  Χρήσης του σχήματος της αντίθεσης

ü  Χρήση ερωταπόκρισης

ü  Χρήση της επιδοτικής σύνδεσης

 

Ύφος

ü  Ποικίλει ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις (οικείο, καθημερινό-επίσημο, σοβαρό, αποδεικτικό / πειστικό)
 

 

Σκοπός

ü  Να μοιραστεί ο ρήτορας το ενδιαφέρον για το υπό πραγμάτεση θέμα

ü  Να εκθέσει τις απόψεις του.

ü  Να πληροφορήσει.

ü  Να προβληματίσει.

ü  Να πείσει.

 

06/11/2012 Posted by | θεωρία έκθεσης γ΄ | Σχολιάστε

ιστορία γ΄επα.λ

Ιστορία Γ΄ΕΠΑ.Λ 

03/06/2012 Posted by | θέματα εξετάσεων διαγωνίσματα ΕΠΑΛ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ιστορία γ΄επα.λ

θέματα εξετάσεων . ιστορία γ΄ΕΠΑ.Λ

Ιστορία Γ΄ΕΠΑ.Λ 2012

03/06/2012 Posted by | Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο θέματα εξετάσεων . ιστορία γ΄ΕΠΑ.Λ

Μετατροπή βαθμολογίας από 100βαθμη σε 20βαθμη κλίμακα

28/05/2012 Posted by | Μετατροπή βαθμολογίας... σε 20βαθμη κλίμακα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Η προφορά της αρχαίας Ελληνικής

Στην ελληνική γλώσσα, οι εγκυρότερες σύγχρονες μελέτες για την προφορά των αρχαίων ελληνικών είναι του Allen ([1968] 1987) και του Πετρούνια (2001β), στις οποίες στηρίζεται το κείμενο που ακολουθεί.

Η προφορά της αρχαίας Ελληνικής 

26/05/2012 Posted by | Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προφορά της αρχαίας Ελληνικής

Η δίκη του Σωκράτη

            Η δίκη του Σωκράτη

Το 399 π.Χ., ο Σωκράτης αντιμετωπίζει στην Αθήνα τις κατηγορίες ότι δεν σέβεται τους θεούς της πόλης, ότι εισάγει καινά δαιμόνια και ότι διαφθείρει τους νέους της πόλης. Δικάζεται από το Δικαστήριο της Ηλιαίας που αποτελείται από 500 Αθηναίους πολίτες.
Περίπου 2.500 χρόνια αργότερα διακεκριμένοι ανώτατοι δικαστές και νομικοί από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. συγκεντρώνονται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών για να επαναλάβουν την ιστορική δίκη του Σωκράτη.

26/05/2012 Posted by | Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η δίκη του Σωκράτη

χάσμα γενεών

χάσμα γενεών

25/05/2012 Posted by | σχεδιαγράμματα α΄λυκ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο χάσμα γενεών

ψυχαγωγία – ελεύθερος χρόνος

ψυχαγωγία

25/05/2012 Posted by | σχεδιαγράμματα α΄λυκ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ψυχαγωγία – ελεύθερος χρόνος

ρατσισμός

Νεοελληνική γλώσσα ΕΠΑΛ

23/05/2012 Posted by | θέματα εξετάσεων διαγωνίσματα ΕΠΑΛ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ρατσισμός

                                                                                                                                           

29/04/2012 Posted by | Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Δευτερεύουσες προτάσεις

ολιγόλεπτη αξιολόγηση ( test)

29/04/2012 Posted by | ασκήσεις συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δευτερεύουσες προτάσεις

Υποθετικοί λόγοι

ολιγόλεπτη αξιολόγηση ( test)

29/04/2012 Posted by | ασκήσεις συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποθετικοί λόγοι

Ξενοφώντος «Ελληνικά», Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 28 – 29

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

29/04/2012 Posted by | διαγωνίσματα αρχαία α΄λυκ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ξενοφώντος «Ελληνικά», Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 28 – 29

ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ :ΑΣΚΗΣΕΙΣ

29/04/2012 Posted by | ασκήσεις συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ξενοφών 2.3 52-56, και 2.4.18-23 Θουκυδίδης 3.70. 5-6

18/03/2012 Posted by | φυλλάδια παραδόσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Ξενοφών 2.3.52-56, Ξενοφών 2.4. 18-23, Θουκυδίδης 3.70.5-6

18/03/2012 Posted by | Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ  ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

πηγή :Ψηφιακό ηλεκτρονικό βοήθημα.

 

18/03/2012 Posted by | δευτερεύουσες προτάσεις α.ε, θεωρία συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές

Ξενοφώντος ελληνικά 2.4.20-21

18/03/2012 Posted by | παιχνίδια -ασκήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Ξενοφώντος ελληνικά 2.4.20-21

18/03/2012 Posted by | ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

«Ξενοφώντος Ελληνικά « διαγώνισμα  Α’ τετρ παρ 2.3.52-54

28/01/2012 Posted by | διαγωνίσματα αρχαία α΄λυκ. | Σχολιάστε

Η Εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες

Μελέτη στοιχείων για την Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες

06/01/2012 Posted by | "ΑΝΤΙΔΗΜΟΦΙΛΗ ΔΟΚΙΜΙΑ" | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

11/07/2011 Posted by | γραμματική νέας Ελληνικής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, Β΄ Επεισόδιο, στίχ. 471 – 490

03/07/2011 Posted by | διαγωνίσματα αρχαία (γενικής) β΄λυκ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

«πρότυπα»

«Τα πρότυπα των νέων «

03/07/2011 Posted by | διαγωνίσματα έκθεσης α΄λυκ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «πρότυπα»

Κ. Βάρναλη, «Οι Μοιραίοι»

 » Οι Μοιραίοι»

03/07/2011 Posted by | διαγωνίσματα λογ.α΄λυκ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κ. Βάρναλη, «Οι Μοιραίοι»

Συμπλήρωμα στους υποθετικούς λόγους

Συμπλήρωμα στους υποθετικούς λόγους (φυλλάδιο)

04/02/2011 Posted by | θεωρία συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμπλήρωμα στους υποθετικούς λόγους

Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση

Οι μετοχές αναλύονται σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις:

α. η επιθετική μετοχή σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση,
β. η κατηγορηματική μετοχή σε δευτερεύουσα ειδική πρόταση και Συνέχεια

29/01/2011 Posted by | θεωρία συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση

Μετοχή :ασκήσεις

Άσκηση 1. 

Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις:

1.1. Ἀπέλαβε δὲ τὴν τυραννίδα τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ. Συνέχεια

29/01/2011 Posted by | ασκήσεις συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μετοχή :ασκήσεις

δευτερεύουσες προτάσεις

 1. . Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις παρακάτω περιόδους και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά .
 1. Ἔγνωσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη.
 2. Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων.
 3. Ἔχω τριήρεις, ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον.
 4. Φοβοῦνται μὴ τὰ ἔσχατα πάθωσιν.
 5. Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα.
 6. Ἥξουσιν αἱ μέριμναι, κἄν μὴ θέλῃς.
 7. Δίκαιος γίγνου, ἵνα καὶ δικαίων τυγχάνῃς.
 8. Κῦρος ἐθαύμασε τὶς παραγγέλλει.
 9. Ἐπεὶ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο σὺν τοῖς ἄλλοις.
 10. Ὕστερον ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ὅ,τι πέμψουσιν ἐς Λέσβον.
 11. Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, ὥστε ού δύνασαι λογίσασθαι.
 12. Εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς ὅμως.
 13. Ὅτε ἡ μάχη αὕτη ἐγένετο, έτύγχανεν ἐν Σάρδεσιν ὤν.
 14. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί.
 15. Φοβεῖται μή τή ἔσχατα πάθῃ.
 16. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς.
 17. Αὐτοῦ διατρίψομεν, ἕως ἄν φῶς γένηται.
 18. Θίβρων, ἐπεί οὐκ ἐπείθετο, Λάρισαν ἐπολιόρκει.
 19. Δῆλόν έστι ὅτι ἐγγύς ἦν βασιλεύς.
 20. Δέδοικα (φοβάμαι) ὅπως μή φανῆς λίαν  σοφός.
 21. Αλλήλους ἤροντο (ρωτούσαν) τίς εἴη και πόθεν ἔλθοι.
 22. Ἡ μήτηρ ἠρώτα τόν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἤ ἀπιέναι.
 23. Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς.
 24. Ἐπειδή ἐβούλοντο αὐτόν ἀποκτεῖναι, πέμπουσιν τήν Σαλαμινίαν ναῦν.
 25. Ὁ δἐ συλλαμβάνει Κῦρον, ἵνα ἀποκτείνῃ αὐτόν.
 26. Ἐπεί ἔαρ ὑπέφαινε (άρχιζε), Κῦρος συνήγαγε τούς στρατιώτας.
 27. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας.
 28. Μή ἀπέλθητε, πρίν ἡμᾶς ἀκούσητε. φιλολογικές σελίδες, αρχαία ελληνικά
 29. Ἐμοί δοκεῖ πλεῖν ἡμας ἐπί Μυτιλήνην, πρίν τούς ἐχθρούς μαθεῖν ταῦτα.
 30. Πᾶν ποιοῦσι ὥστε μή διδόναι δίκην (τιμωρεῖσθαι).
 31. Κίνδυνος ἐστί μή οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι ταῦτα.
 32. Εἰ μη εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν.
 33. Οἱ Ἕλληνες ἤσθοντο ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη.
 34. Εἴ τινα λάβοιεν τῶν ἐχθρῶν, ἀπέκεινον.
 35. Εἰ και ἔχομεν χρήματα, ὅμως οὐκ εὐτυχοῦμεν.
 36. Θαυμάζω ἔγωγε, εἰ μηδείς ὑμων μήτ΄ἐνθυμεῖται μήτ΄ὀργίζεται.
 37. Ἀβροκόμας τά πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μή Κῦρος διαβῆ.

15/01/2011 Posted by | δευτερεύουσες προτάσεις α.ε | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο δευτερεύουσες προτάσεις

Διδακτική αξιοποίηση των γραπτών ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Διδακτική αξιοποίηση των γραπτών ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Η διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών1 είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο μάθημα της ιστορίας, γιατί συμβάλλει στην κατανόηση των ιστορικών ζητημάτων και στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης. Αναπτύσσει επίσης το κριτικό πνεύμα και την ικανότητα σύνθεσης των ιστορικών γεγονότων. Παρέχει ακόμη τη δυνατότητα στους μαθητές να αυτενεργούν και να δραστηριοποιούνται.

Για να είναι αποδοτική η χρήση των πηγών κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας απαιτείται η τήρηση βασικών προϋποθέσεων, όπως η προσεκτική επιλογή τους, η ποικιλία τους, η γνώση των ιστορικών συμφραζομένων, η υποβολή κατάλληλων ερωτήσεων διατυπωμένων με σαφήνεια και η ένταξη των πηγών στο σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας.

Η συνήθης κατηγοριοποίηση των ιστορικών πηγών είναι: Συνέχεια

10/01/2011 Posted by | μεθοδολογία ανάπτυξης ιστορικών πηγών | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διδακτική αξιοποίηση των γραπτών ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Η εκπαίδευση δεν είναι video game, της Ελένης Παπαδοπούλου

Η εκπαίδευση δεν είναι video game, της Ελένης Παπαδοπούλου

09/01/2011 – 14:39

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δείχνει μία περίεργη εμμονή με οτιδήποτε αφορά την ηλεκτρονική μορφή εκπαίδευσης. Έως τώρα έχουμε θεοποιήσει τους διαδραστικούς πίνακες, την ψηφιακή τάξη, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την πληροφορική πριν ακόμα καλά καλά μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και λίαν προσφάτως το ψηφιακό βιβλίο. Συνέχεια

10/01/2011 Posted by | "ΑΝΤΙΔΗΜΟΦΙΛΗ ΔΟΚΙΜΙΑ" | Σχολιάστε

διαγώνισμα α΄τριμ. στη νεοελληνική λογοτεχνία «Ερωτόκριτος» 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ   ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑΞΗ: ……Γ…………………………ΤΜΗΜΑ: Γ2………………………….ΗΜΕΡ/ΝΑ: ……………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………

«Ερωτόκριτος»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1α  Να εντοπίσετε τις νοηματικές ενότητες του αποσπάσματος που σας δίνεται. Συνέχεια

27/12/2010 Posted by | διαγωνίσματα λογ. γ΄γυμ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο διαγώνισμα α΄τριμ. στη νεοελληνική λογοτεχνία «Ερωτόκριτος» 1

διαγώνισμα α΄τριμ. στη νεοελληνική λογοτεχνία «Ερωτόκριτος» 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ   ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑΞΗ: ………………………………ΤΜΗΜΑ: ………………………….ΗΜΕΡ/ΝΑ: …………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………………

«Ερωτόκριτος»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1α  Να εντοπίσετε τις νοηματικές ενότητες του αποσπάσματος που σας δίνεται.(2 μονάδες)

β  Να γράψετε από ένα πλαγιότιτλο για κάθε νοηματική ενότητα.             (3 μονάδες) Συνέχεια

27/12/2010 Posted by | διαγωνίσματα λογ. γ΄γυμ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο διαγώνισμα α΄τριμ. στη νεοελληνική λογοτεχνία «Ερωτόκριτος» 2

«Θούριος» Ρήγας Βελεστινλής

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΤΑΞΗ:Γ΄ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.
Εισηγητής: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………
ΘΕΜΑΤΑ
1.Το απόσπασμα που σας δίνεται μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις νοηματικές ενότητες. Να τις εντοπίσετε και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για την καθεμιά. Συνέχεια

27/12/2010 Posted by | διαγωνίσματα λογ. γ΄γυμ. | Σχολιάστε

απρόσωπα ρήματα

ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Ορισμός
Απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα λέγονται τα ρήματα που βρίσκονται σε γ΄ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν ως υποκείμενο ένα πρόσωπο ή πράγμα.
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 

Αποκλειστικώς απρόσωπα ρήματα είναι μόνο το χρὴ(= πρέπει, είναι ανάγκη) και το ἔξεστι (= είναι δυνατό, επιτρέπεται).

Τα υπόλοιπα προέρχονται από προσωπικά ρήματα:

α) ενεργητικά, όπως:

26/12/2010 Posted by | θεωρία συντακτικού αρχ | Σχολιάστε

είδος των μορίων ἄν και ὡς

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Λύση άσκησης 1.

1.1. «Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους.»  Συνέχεια

26/12/2010 Posted by | λύσεις ασκήσεων συντ. αρχ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο είδος των μορίων ἄν και ὡς

ασκήσεις για τα μόρια ἄν και ὡς

Άσκηση 1.
Να αναγνωρίσετε το είδος του μορίου ἄν και να γίνει μετάφραση στις παρακάτω προτάσεις:
1.1. Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους.
1.2. Βίᾳ γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον. Συνέχεια

26/12/2010 Posted by | ασκήσεις συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ασκήσεις για τα μόρια ἄν και ὡς

Τα μόρια ἄν και ὡς

ΤΟ ΜΟΡΙΟ ἄν
Το μόριο ἄν δηλώνει:
α) μια υπόθεση, η οποία αναφέρεται σαφώς ή λανθάνει ή υπονοείται.
β) κάτι που εξαρτάται από περιστάσεις ή προϋποθέσεις ή όρους,
γ) το αμφίβολο και ακοθόριστο νόημα μιας πράξης ή μιας ενέργειας, καιΈτσι το μόριο ἄν διακρινεται σε: Συνέχεια

26/12/2010 Posted by | θεωρία συντακτικού αρχ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τα μόρια ἄν και ὡς

ιστορία Α΄ γυμνασίου,ιστορία Β΄ γυμνασίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………
Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΟΜΑΔΑ   Α

Ερώτηση  1

Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των Συνέχεια

26/12/2010 Posted by | διαγωνίσματα ιστορίας γυμ. | Σχολιάστε

"επιμονή"

22/12/2010 Posted by | Uncategorized | Σχολιάστε

σταυρόλεξο (Ξεν. Ελληνικά, Β.2, Κεφ2, παρ.3-4)

Η είδηση για την καταστροφή των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς φτάνει στην Αθήνα και περιγράφεται από τον Ξενοφώντα με εξαιρετικό τρόπο. Θυμηθείτε τα γεγονότα συμπληρώνοντας το παρακάτω    σταυρόλεξο.

Πατήστε με το ποντίκι του υπολογιστή σας στους αντίστοιχους αριθμούς και πληκτρολογήστε τις λέξεις στα πεδία που σας εμφανίζονται. Προσοχή θα πρέπει να γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

21/12/2010 Posted by | παιχνίδια -ασκήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο σταυρόλεξο (Ξεν. Ελληνικά, Β.2, Κεφ2, παρ.3-4)

Χαρακτηριστικά σύγχρονης εποχής,άνθρωπος,σύνολο

λέξεις κλειδιά για το σχηματισμό ιδεών-θέσεων ( άνθρωπος)

λέξεις κλειδιά για το σχηματισμό ιδεών-θέσεων ( σύνολο)

Χαρακτηριστικά σύγχρονης εποχής


21/12/2010 Posted by | θεωρία έκθεσης | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαρακτηριστικά σύγχρονης εποχής,άνθρωπος,σύνολο

Ρ. γράφω

19/12/2010 Posted by | κλίση του Ρ.γράφω σε πίνακα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο

Αρέσει σε %d bloggers: