Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

μέσα μαζικής ενημέρωσης,παραπληροφόρηση,δημοσιογραφική δεοντολογία,ειδήσεις ,τύπος,διαδίκτυο,τρολ,fake news/ψευδείς ειδήσεις.

 

 • Μ.Μ.Εαρχείο λήψης
 • Σχέση πληροφόρησης και ενημέρωσης.
 • Οι όροι «πληροφόρηση» και «ενημέρωση» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλα­κτικά, αλλά ενώ σημασιολογικά συγγενεύουν, δεν ταυτίζονται. Η πληροφόρηση σημαίνει ως επί το πλείστον καταγραφή και συσσώρευση πληροφοριών, η οποία στηρίζεται κυρίως στην απομνημόνευση και δεν προϋποθέτει τόσο ενερ­γητική στάση του δέκτη απέναντι στα διάφορα μηνύματα. Η ενημέ­ρωση (εν + ημέρα) σημαίνει ότι ο δέκτης βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στα γεγο­νότα και τις καθημερινές εξελίξεις, αξιοποιεί και αφομοιώνει γόνιμα το πληρο­φοριακό υλικό που δέχεται, εμβαθύνοντας σ’ αυτό και κατανοώντας το.

 

 • Προϋποθαρχείο λήψης (1)έσεις σωστής λειτουργίας Μ.Μ.Ε
 • Από τον πομπό
 • Να διαθέτει και γενικότερη παιδεία και ειδική γνώση σε σχέση με το αντι­κείμενο για το οποίο ενημερώνει.
 • Να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.
 • Να διακρίνει την είδηση από το σχόλιο.
 • Να τεκμηριώνει τις απόψεις του με τα κατάλληλα επιχειρήματα.
 • Να σέβεται τη νοημοσύνη, την αισθητική και την προσωπικότητα του δέκτη.
 • Να μην οδηγείται στην σκανδαλοθηρία και να σέβεται την προσωπική ζωή των ατόμων.
 • Να είναι απαλλαγμένος από φανατισμό, σκοπιμότητες και εμπάθειες-προκαταλήψεις.
 • Να τηρεί τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Να είναι άνθρωπος με ήθος, υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναίσθηση πως επιτελεί λειτούργημα.
 • Να αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως πνευματικού ανθρώπου που δρα δια­φωτιστικά για το κοινωνικό σύνολο.
 • Να έχει αγάπη για το επάγγελμα, να υπηρετεί την ελεύθερη έκφραση, τη δημοκρατία και το διάλογο.
 • Να μην οδηγείται στην απεραντολογία και την ανούσια φλυαρία.
 • Να δίνει έμφαση και προτεραιότητα στα σοβαρά ζητήματα.
 • Από το δέκτη
 • Να κρίνει και ν’ αξιολογεί τα μηνύματα, να βρίσκεται δηλαδή σε διαρκή επαγρύπνηση.
 • Να ενημερώνεται από πολλές πηγές, ώστε να έχει διασταυρωμένη πληρο­φόρηση.
 • Να διαθέτει ο καθένας κοινωνικοπολιτική συνείδηση, ώστε να συμμετέχει στα κοινά διαμορφώνοντας άποψη, για να μη μετατρέπεται σε τυφλό απο­δέκτη μηνυμάτων.
 • Από το κράτος.
 • Υγιής δημοκρατία.
 • Ελεύθερη διακίνηση ιδεών.

 

 • Θετικά Μ.Μ.Ε
 • Πνευματικός Τομέας
 • Μέσω των ΜΜΕ αποκτούμε γνώση πολύπλευρη, κρίνουμε και αξιοποιούμε τα δρώμενα, αποκτούμε δεκτικότητα σε νέες ιδέες, διαμορφώνοντας πιο οργα­νωμένη αντίληψη για τα πράγματα.
 • Πολιτικός και Κοινωνικός Τομέας
 • Οι δέκτες μαθαίνουν για ποικίλα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, αναπτύσσο­ντας την κοινωνική τους συνείδηση και δείχνοντας ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα κοινά.
 • Όταν η πληροφόρηση είναι απροκατάληπτη και πολύπλευρη, ο πολίτης αποκτά άποψη έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε κοινωνικοπολιτικούς διάλογους και να ελέγχει την πολιτική ηγεσία.
 • Πολίτης ενημερωμένος είναι αυτός που γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διεκδικώντας με σύνεση τα πρώτα και υλοποιώντας με συνέπεια τις δεύτερες.
 • Τέτοιοι πολίτες διαμορφώνουν τις όποιες παραβιάσεις και ατασθαλίες των πολιτικών ηγετών. Μ` αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται επίσης προσπάθειες λαϊκισμού και δημαγωγίας και διασφαλίζεται η δημοκρατία.
 • Οι πολίτες, τέλος, που είναι ενημερωμένοι κατάλληλα, όταν τα ΜΜΕ λει­τουργούν σωστά, ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά προβλήματα όπως ο ρατσισμός, η βία κ.λπ. και αγωνίζονται στη συνέχεια για την επίλυση αυτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθμίας. Μόνον ενημερωμένοι και ευαι­σθητοποιημένοι πολίτες, άλλωστε, που αγωνίζονται για δικαιοσύνη και αξιο­κρατία, μπορούν ν` αντισταθούν στον τυφλό κομματισμό και την πόλωση, ψηφίζουν υπεύθυνα και αγωνίζονται για μια πιο υγιή Δημοκρατία.
 • Τα ΜΜΕ, όταν λειτουργούν σωστά, αποτελούν στυλοβάτες της ελεύθερης έκφρασης και της πολυφωνίας και συμβάλλουν στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, όπως αρμό­ζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
 • Οικονομικός Τομέας
 • Όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν σωστά προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφημίσεων, χωρίς να στρέφουν τους πολίτες στην υπερκατανά­λωση και τη θεοποίηση του χρήματος.
 • Επίσης, ενημερώνουν το μέσο πολίτη για σημαντικά οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη γενικότερη κοι­νωνικοπολιτική πορεία της χώρας.
 • Για τα νέα δεδομένα της τεχνολο­γίας ή για προβλήματα, όπως το οικολογικό κ.λπ., ενημερώνεται και ευαισθη­τοποιείται ο πολίτης και αυτό τον κάνει να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής.
 • Πολιτιστικός – Εθνικός – Διακρατικός Τομέας
 • Μέσα από τα ΜΜΕ οι πολίτες γνωρίζουν την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου τους. ενημερώνονται για τα πολιτιστικά δρώμενα ώστε να συμμε­τέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, ενώ τέλος μαθαίνουν και για τις διεθνείς εξελίξεις, σε μια εποχή μάλιστα που τα στεγανά ανάμεσα στους λαούς κα­ταργούνται. Τα ΜΜΕ συντελούν βοηθούν το μέσο πολίτη να γίνεται αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας γεγονότων που έχουν γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, έχοντας έτσι την αίσθηση ότι βρίσκεται σ` ένα πλανητικό «χωριό», όπως έλεγε ο Πλωρίτης.
 • Ακόμη προβληματίζεται για σοβαρά διεθνή ζητήματα, όπως η πείνα στον Τρίτο κόσμο, οι παντοειδείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η λειτουργία διακρατικών συνασπι­σμών, π.χ. η ΕΕ, και κατά κάποιον τρόπο γίνεται «κοσμοπολίτης» με την καλή έννοια.

 

 • Αίτια μη σωστής λειτουργίας των Μ.Μ.Ε.
 • Από τον πομπό
 • Ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ που συχνά γίνεται αθέμιτος. (Ειδησεοθηρία – στόχος η πρωτιά στην προβολή της είδησης.)
 • Προσωπικές φιλοδοξίες των δημοσιογράφων, φανατισμός κ.λπ.
 • Κρίση αξιών, ηθική χαλάρωση, οπότε βρίσκονται αρκετοί οι οποίοι δε σέβο­νται το κοινωνικό σύνολο,
 • Ύπουλοι μηχανισμοί π.χ. ωραιοποίηση, πλύση εγκεφάλου, εικόνα, ήχος, κί­νηση, κινδυνολογία, μεγάλα γράμματα κ.λπ. που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και παρασύρουν τους δέκτες.
 • Εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων (ιδεολογική εξάρτηση των ΜΜΕ). Τα ΜΜΕ γίνονται τα ίδια ιδεολογία αντί να είναι κανάλια ιδεολογιών. Πα­ραπληροφορούν, προπαγανδίζουν κ.λπ.
 • Προώθηση οικονομικών συμφερόντων: Τα ΜΜΕ έχουν μετατραπεί σε κερ­δοσκοπικές επιχειρήσεις και θυσιάζουν στο όνομα του κέρδους την ποιότη­τα της πληροφόρησης.
 • Από το δέκτη
 • Γνωστά αίτια από Φορείς αγωγής και Σύγχρονο πλαίσιο.
 • Μηχανισμοί ωραιοποίησης. πλύσης εγκεφάλου, τεχνικές επηρεασμού, ύπου­λες μέθοδοι προπαγάνδας.
 • Όταν ισχύουν τα παραπάνω, μπορεί να οδηγήσουν σ’ όλα τα αρνητικά αποτελέσματα από τους «Τομείς».

 

 • Αρνητικά των Μ.Μ.Ε.
 • Πνευματικός Τομέας
 • Τα ΜΜΕ, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες μετατρέπονται συχνά σε φορείς παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, οδηγούν τους δέκτες στην ετεροκατεύθυνση και τον αποπροσανατολισμό, στερώντας τους τη δυνατότητα να εμβαθύ­νουν στα πράγματα, γνωρίζοντας την αλήθεια.
 • Με τον καταιγι­σμό των πραγμάτων που προβάλλουν οδηγούν τους δέκτες σε πνευματική σύγχυση ή σε πλήρη παθητικότητα, αφού ο δέκτης μαθαίνει στην έτοιμη τροφή απ’ τα ΜΜΕ (ιδιαίτερα απ` την τηλεόραση).
 • Με έντεχνους μηχανισμούς πλύ­σης εγκεφάλου, ωραιοποίησης κ.λπ.. τον οδηγούν στη μαζοποίηση και τη χει­ραγώγηση, ώστε αυτοί να εξυπηρετούν τις σκοπιμότητες των ολίγων που ελέγ­χουν τα ΜΜΕ και τελικά να χάνουν την πνευματική τους ελευθερία.
 • Ηθικός – Ψυχολογικός Τομέας
 • Τα ΜΜΕ προβάλλουν ως ύψι­στη αξία το χρήμα και τον καταναλωτισμό. απομακρύνοντας τους δέκτες απ’ τις υψηλές ηθικές αξίες. Ταυτόχρονα, οδηγούν τους πολίτες στο άγχος γιατί οι πληροφορίες είναι αμέτρητες και εκείνοι αγωνιούν να τις αφομοιώσουν.
 • Οι νέοι δέχονται αρνητικά πρότυπα ως προς την εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου τους και έτσι οδηγούνται στην ανού­σια διασκέδαση, μακριά απ’ τη γνήσια ψυχαγωγία, εφόσον συνήθως τα προβαλλόμενα πρότυπα είναι πρότυπα μάζας – εμπορευματοποιημένης διασκέδα­σης που μόνο τα συμφέροντα κάποιων μεγαλοεπιχειρηματιών εξυπηρετούν και σε καμία περίπτωση δεν αναβαθμίζουν το πνεύμα και την αισθητική των νέων.
 • Κοινωνικοπολιτικός Τομέας
 • Η δημοκρατία υπονομεύεται όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή υπηρετούν κόμματα.
 • Οι πολίτες δέχονται μονοδιάστατη πληροφόρηση που τους οδηγεί στον κομ­ματικό παρωπιδισμό, την απολυτότητα και το φανατισμό. Δεν είναι λοιπόν νη­φάλιοι κι ελεύθεροι πνευματικά, ώστε να προβούν σε υπεύθυνες πολιτικές επι­λογές. Τέτοιοι παραπληροφορημένοι πολίτες δε συναισθάνονται τα δικαιώματα τους, άρα δεν τα διεκδικούν και δεν αγωνίζονται για το κοινό καλό και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
 • Πολύ συχνά, τέ­λος, υπερπροβάλλουν πρότυπα βίας είτε ηρωoποιώντας αντικοινωνικούς τύπους μέσα από ταινίες είτε προβάλλοντας με ωμό τρόπο γεγονότα βίας σε επίπεδο ειδησεογραφίας, άρα συχνά δημιουργού­νται άσχημα παραδείγματα για μίμηση ιδιαίτερα στους νεαρούς δέκτες.
 • Πολιτιστικός Τομέας
 • Τα ΜΜΕ αποτελούν επίσης τον πιο χαρακτηριστικό δίαυλο πολιτιστικής δι­είσδυσης των ανεπτυγμένων χωρών στις αναπτυσσόμενες. Πιο συγκεκριμένα, οι ανεπτυγμένες χώρες μέσω της διαφήμισης των ΜΜΕ διοχετεύουν τη γλώσσα τους, τις αξίες τους, τα προϊόντα τους σε λαούς λιγότερο ανεπτυγμένους, που έχοντας και το σύμπλεγμα κατωτερότητας μιμούνται άγονα οτιδήποτε τους προβάλλεται. Μ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ξενομανία και απειλείται η πο­λιτιστική και εθνική τους ταυτότητα.
 • Υποβαθμίζεται, λοιπόν, ο ρόλος τους ως φορείς παιδείας και κοινωνικοπολι­τικής αγωγής.

 

 • Η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον προσωπικό λόγο.
 • Λάθη από τους παρουσιαστές που επηρεάζουν και, τη γενικότερη έκφραση.
 • Με τα πολλά μη μεταγλωττισμένα προγράμματα υιοθετούμε ξένες λέξεις και εκφράσεις.
 • Στρέφουν τους ανθρώπους στο καταναλωτικό πνεύμα και τον υλικό ευδαι­μονισμό, οπότε τους απομακρύνουν από αξίες όπως τη γλώσσα.
 • Συνθηματολογία και αρκτικόλεξα των διαφημίσεων οδηγούν στην κωδικοποιημένη έκφραση.
 • Χρησιμοποιούνται ακόμα βαρύγδουπες και στομφώδεις εκφράσεις.
 • Καταιγίζουν με μηνύματα και μετατρέπουν τους πολίτες σε θύματα προπα­γάνδας, τους μαζοποιούν, τους ετεροκατευθύνουν και συρρικνώνουν τη σκέψη τους, γεγονός που έχει επιπτώσεις και στη γλώσσα γιατί είναι άρρη­κτη η σχέση σκέψης και γλώσσας.
 • Αποξενώνουν τους ανθρώπους – περιορίζουν το διάλογο στην τηλεόραση.

 

 • Ο Τύπος στηρίξει το δημοκρατικό πολίτευμα:
 • Μέσα από τον Τύπο εκφράζονται τα προγράμματα των πολιτικών κόμματων και οι κάθε είδους ιδεολογίες, προβάλλονται οι διεκδικήσεις (οικονομι­κές, κοινωνικές κ.α.) των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, ελέγχονται και κρίνονται οι ενέργειες των αρχόντων. Δε μπορεί λοιπόν παρά να συμφωνηθεί κανείς ότι η πολιτική αυτή λει­τουργία τον έχει ανακηρύξει ως τη βάση και την πεμπτουσία της δημοκρα­τίας, λαμβάνοντας κανείς υπόψη ότι:
 • Στέλνονται αδιάκοπα, μέσα από τις σελίδες, κυρίως των εντύπων μέσων μα­ζικής ενημέρωσης, μηνύματα και από τον πολίτη προς την πολιτεία και τα όργανα της και από την πολιτεία προς τον πολίτη.
 • Με βάση την ακριβή, πλήρη και έγκυρη πολιτική ενημέρωση, ο πολίτης μπορεί πιο σωστά να επιλέξει τα όργανα που θα διαμορφώσουν τη μοίρα του και η πολιτεία να χαράξει την πολιτική που ανταποκρίνεται στις λαϊ­κές ανάγκες.
 • Ο λαός από κατευθυνόμενη μάζα, αναδεικνύεται σε δυναμικό σύνολο από ενήμερους πολίτες που συμμετέχει στα κοινά κι επηρεάζει αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις.
 • Ευνοείται ο διάλογος ανάμεσα στον άρχοντα και τον αρχόμενο.

 

 • Ο Τύπος μπορεί να συντελέσει στη κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύ­ματος όταν:
 • Δεν έχει βαθιά συναίσθηση του χρέους του και παρεκκλίνει από την αλή­θεια.
 • Κατευθύνεται από μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, είναι δηλαδή πολιτικά εξαρτημένος.
 • Λειτουργεί κάτω από καθεστώς ανάγκης, απειλής, βίας και πολιτικής σκοπιμότητας.
 • Αποπροσανατολίζει το λαό με προπαγάνδα και δημαγωγία, φανατίζει, προκαλώντας κοινωνικές αναταραχές και δυναμιτίζοντας το ήπιο πολι­τικό κλίμα.
 • Είναι α-πολιτικός, με περιεχόμενο δηλαδή που δε θίγει τις αδικίες και τα σφάλματα των αρχών και δεν αποκαλύπτει τις αυθαιρεσίες τους.

 

 

 

 

 • ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 • Ορισμός.
 • Είναι η νοθευμένη, μη αληθινή πληροφόρηση του πολίτη, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Δεν πρόκειται για μια απλή αυθόρμητη ενέργεια επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη, αλλά για μια ειδικά σχεδιασμένη μετάδοση μηνύμα­τος, με σκοπό την παραποίηση της αλήθειας και την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

 

 • Αίτια παραπληροφόρησης (από Πομπούς).
 • Εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων – φιλοδοξίες πολιτικών και έλλειψη ανάλογου ήθους από μέρους τους – στυγνός επαγγελματισμός χωρίς συναί­σθηση του λειτουργήματος που επιτελούν.
 • Πολιτικός φανατισμός – κομματικός ρατσισμός – κοινωνικές προκαταλή­ψεις.
 • Σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά και σε κατ` όνο­μα δημοκρατίες, η ίδια η εξουσία επιδιώκει ν` αποστρέψει το ενδιαφέρον του κοινού απ` τα βασικά πολιτικοκοινωνικά θέματα σε άλλες κατευθύνσεις, ώστε να μην αφυπνίζεται ο λαός. Έτσι, πραγματοποιείται απόκρυψη στοιχεί­ων και παραπληροφόρηση.
 • Εμπορευματοποίηση των ΜΜΕ – αναγωγή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρή­σεις με προτεραιότητα το υλικό κέρδος και όχι την ποιότητα της πληροφό­ρησης.
 • Ανώτεροι λόγοι ή λόγοι εθνικού-δημόσιου συμφέροντος «δικαιολογούν» την παραπληροφόρηση, προκειμένου ν` αποφευχθούν άλ­λες, περισσότερο αρνητικές συνέπειες (π.χ. πρόκληση πανικού).
 • Κρίση αξιών – εποχή ηθικής ρευστότητας – έλλειψη ηθικών αναστολών.
 • Έλλειψη παιδείας, εσωτερικό κενό, ανασφάλειες, συμπλέγματα, εγωκεντρι­κές τάσεις, επικράτηση ατομικιστικού πνεύματος-κρίση σχέσεων-αστικο­ποιημένες κοινωνίες – έλλειψη σεβασμού στο συνάνθρωπο.

 

 • Αίτια παραπληροφόρησης (από Δέκτες).
 • Επικράτηση στείρας τεχνοκρατικής αντίληψης, θεοποίηση της τεχνολογίας. Στα πλαίσια της ηθικοπνευματικής κρίσης που επέρχεται, παρατηρείται έλ­λειψη ενδιαφέροντος για πολύπλευρη ενημέρωση. Μην έχοντας συγκροτη­μένη άποψη για τα τεκταινόμενα ο πολίτης, είναι πολύ ευκολότερο να πα­ραπληροφορηθεί.
 • Στροφή στο χρήμα και την υπερκατανάλωση-αδιαφορία για τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις.
 • Συνθετότητα – πολυπλοκότητα σημερινών κοινωνιών. Πολλοί και αλληλοσυ­γκρουόμενοι οι ρόλοι που επιτελεί ο σύγχρονος άνθρωπος, πολλαπλά τα μηνύματα που χρειάζεται ν` αφομοιωθούν, γρήγοροι οι ρυθμοί εκτύλιξης των γεγονότων – ραγδαίες οι αλλαγές, υπεραυξημένες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. Επομένως, δεν υπάρχει ούτε ελεύθερος χρόνος αλλά ούτε διά­θεση, στις περισσότερες περιπτώσεις, για ενασχόληση του μέσου πολίτη με τα κοινά. Είναι σαφώς ευκολότερο να διαστρεβλωθεί γι` αυτόν η αλήθεια.
 • Απουσία μελέτης – παράδοση του ατόμου στην εντυπωσιακή και «εύπεπτη πληροφόρηση» που δεν απαιτεί πνευματική κόπωση, βαθύ προβληματισμό και αναζήτηση της αλήθειας.
 • Στο πλαίσιο του σημερινού βιομηχανοποιημένου τρόπου ζωής, ο άνθρωπος μετατρέπεται σε γρανάζι, της μηχανής, εγκλωβίζεται στην ειδίκευση, συρρι­κνώνοντας τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα του και η παραπληροφόρηση είναι συχνό επακόλουθο αυτής του της μονομέρειας.
 • Ιδεολογική σύγχυση της εποχής μας – κενό ιδεολογίας και απουσία νέων φι­λοσοφικών συστημάτων, νέων κοινωνικοπολιτικών τάσεων κ.λπ. Όλα αυτά απευαισθητοποιούν το σύγχρονο πολίτη και γίνεται πιο επιρρεπής στην πα­ραπληροφόρηση, γιατί δεν έχει το απαιτούμενο ιδεολογικό υπόβαθρο.
 • Ζωτικά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα, όπως η ανεργία, οι αδικίες, οι ανισότητες σε συνδυασμό με την επιτηδειότητα ορισμένων πολιτικών ηγετών, οι οποίοι διαπνεόμενοι από ψηφοθηρικό πνεύμα τροφοδοτούν τους πολίτες-θύματα αυτών των καταστάσεων με φρούδες ελπίδες ικανοποίησης των αιτημάτων τους, παρασύρουν πολλούς στην παραπληροφόρηση.
 • Χρησιμοποιούνται συνήθως έντεχνοι – ύπουλοι μηχανισμοί (π.χ. ωραιοποίηση. πλύση εγκεφάλου κ.λπ.) οπότε είναι πιο εύκολο να παρασυρθεί ο κό­σμος.

 

 • Συνέπειες παραπληροφόρησης.
 • Οι παραπληροφορημένοι πολίτες βλέπουν τα πράγματα μονοδιάστατα και γίνονται θύματα φανατισμού, χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού. Στερούνται λοιπόν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στα πράγματα και να διαμορφώσουν μια οργανωμένη αντίληψη για τον κόσμο.
 • Περιορίζεται, η κριτική σκέψη και δεν είναι σε θέση να αμφι­βάλλουν γόνιμα ή ν’ αμφισβητούν.
 • Οι πολίτες αυτοί ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσμα­τικό έλεγχο στους ηγέτες άρα και να συνειδητοποιήσουν τις όποιες ατα­σθαλίες ή παραβιάσεις αυτών.
 • Την ίδια στιγμή, όταν η παραπληροφόρηση προέρχεται από φορείς της αντιπολίτευσης, τότε οι παραπληροφορημένοι πολίτες δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το έργο των κυβερνώντων όσο σπουδαίο κι αν είναι και συχνά τους παρεμποδίζουν ως προς την ολοκλή­ρωση του.
 • Στα δημοκρατικά πολιτεύματα οι πολίτες πρέπει να είναι έγκυρα και έγκαιρα πληροφορημένοι, ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματα τους εφόσον τα γνωρίζουν, να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στα κοινά. Αντίθετα πολίτες παραπληροφορημένοι είναι πολίτες-θύματα του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, πολί­τες χωρίς ουσιαστική πολιτική γνώση, που μπορεί να γίνουν άθυρμα στα χέρια επιτήδειων πολιτικών που προωθούν τον τυφλό κομματισμό σε βά­ρος τους.
 • Ακόμη και στη βία ή το έγκλημα μπορεί να καταλήξουν πολίτες λόγω της παραπληροφόρησης, γιατί καθώς δεν έχουν σαφή αντίληψη των πραγμάτων, καταλήγουν συχνά σε ακρότητες. Μπορεί να υποδουλωθούν ακόμη και σε ρατσιστικές αντιλήψεις, να γίνουν θύματα του ρατσισμού και της όποιας προπαγάνδας, να οδηγηθούν σε συγκρούσεις ακόμη και σε πολέμους, εφό­σον δε γνωρίζουν την αλήθεια και παρασύρονται.
 • Όταν σε μια κοινωνία ευδοκιμεί η παραπληροφόρη­ση, η κοινή γνώμη αποπροσανατολίζεται, η δημοκρατία ναρκοθετείται και περιορίζονται ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο και η πνευματική ελευθερία των πολιτών.

 

 • Τρόποι αντιμετώπισης.
 • ΜΜΕ:
 • Σκοπός τους πρέπει να είναι η απρόσκοπτη ενημέρωση, ο σεβασμός στον πολίτη, η αντικειμενική πληροφόρηση, χωρίς τάσεις υπερδιόγκωσης και εντυπωσιασμού. Όταν οι λειτουργοί των ΜΜΕ προβούν σε αυτοανάλυση, τό­τε θα υλοποιηθεί ο στόχος τους και έτσι δε θα αποτελούν πια την ίδια ιδεο­λογία, αλλά θα είναι ατραποί ιδεολογίας, βήμα πραγματικής ελευθεροτυ­πίας, άρα δε θα παραπληροφορούν. Χρειάζεται επίσης διάκριση είδησης -σχολίου, απαλλαγή από προκαταλήψεις και φανατισμό, ήθος κι υπευθυνότη­τα απ’ τους δημοσιογράφους και τήρηση από μέρους τους του κώδικα επαγ­γελματικής δεοντολογίας.
 • Οικογένεια:
 • Μετάγγιση αρχών και αξιών τέτοιων, ώστε οι νέοι να διαμορ­φώσουν έναν υγιή χαρακτήρα, που θα αποτρέπει στο μέλλον κάθε φαινόμε­νο παραπληροφόρησης.
 • Έλεγχος από τους γονείς των μηνυμάτων που δέχεται το παιδί και ουσια­στική συζήτηση, για την αποκωδικοποίηση και επεξεργασία τους.
 • Γενικότε­ρα, αντιμετώπιση της κρίσης του οικογενειακού θεσμού μέσα από τη γόνιμη επικοινωνία.
 • Σχολείο:
 • Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αναδιάρθρωση με προσανατολισμό ανθρωποκεντρικό. Τη στείρα αποστήθιση και συσσώρευση γνώσεων πρέπει να διαδεχθεί η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, ώστε από μικρή ηλικία ο νέος να εθίζεται στον προβληματισμό, ο οποίος συμβάλλει στην άμβλυνση της παραπληροφόρησης. Η σχολική κοινότητα οφείλει να καλλιεργεί την κοινωνική συνείδηση έναντι του ανταγωνισμού, που κατισχύει στις μέρες μας, με αφετηρία το γόνιμο διάλογο διδασκόντων-διδασκομένων.
 • Πολίτευμα – Κράτος:
 • Μόνο σ’ ένα δημοκρατικό πολίτευμα μπορεί να υπάρ­ξουν ευσυνείδητοι πολίτες-επαγγελματίες. που θα διαπνέονται από υψηλές αρχές και θα βιώνουν το δημοκρατικό τρόπο ζωής.
 • Η πολιτεία ακολουθώ­ντας τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και αποτελώντας υπερκομ­ματικό όργανο ελέγχου, είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τα κρούσματα παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ.
 • Επίσης, αναγκαία είναι η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να προσεγ­γίσει πνευματικά αγαθά με τα οποία θα αντισταθεί σε κάθε μηχανισμό πα­ραπληροφόρησης.
 • Οι πολιτικοί, τέλος, οφείλουν να λειτουργούν ως αντιπρό­σωποι του λαού και όχι ως φερέφωνα κομματικών σχηματισμών πρέπει να ασκούν το λειτούργημα τους με γνώμονα το κοινό καλό, γεγονός που ση­μαίνει περισσότερη αλήθεια και λιγότερο ψεύδος.
 • Πνευματική ηγεσία:
 • Οφείλουν να στηλιτεύουν φαινόμενα παραπληροφόρησης και να μην αποστασιοποιούνται. Κυρίως δεν πρέπει να εξυπηρετούν συμφέρο­ντα, είτε πρόκειται για επιστήμονες (διαφημιστές, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι) είτε για καλλιτέχνες.
 • Στόχος τους είναι να παρουσιάζουν το «βασιλιά γυ­μνό», χωρίς τάσεις ωραιοποίησης.

 

 

 

 

 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 • Ορισμός.
 • Δημοσιογραφική δεοντολογία είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται ένας δημοσιογράφος καθώς και οι μέθοδοι που επιτρέπονται κατά την άσκηση του επαγγελματικού του καθήκοντος.

 

 • Βασικές αρχές του ηθικού κώδικα των δημοσιογράφων.
 • Κοινωνική ευθύνη:
 • ευαισθησία και ενεργός συμμετοχή για την ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων
 • σεβασμός στους θεσμούς και στις αξίες και προώθηση συλλογικών προτύπων
 • υπεύθυνη άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων
 • υπεράσπιση της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας
 • αντικειμενικός έλεγχος και τεκμηριωμένη κριτική στην πολιτική εξουσία
 • αποκάλυψη της αδικίας, της παρανομίας και κάθε μορφής κοινωνικής σήψης αλλά και αποφυγή διόγκωσης των κοινωνικών προβλημάτων
 • προβολή με παρρησία της γνώμης, έναντι οποιουδήποτε προσωπικού κόστους
 • απόρριψη μεθόδων που διχάζουν και φανατίζουν το λαό
 • στηλίτευση της παραπληροφόρησης
 • αποκάλυψη φαινομένων δημαγωγίας και κάθε μορφής λαϊκισμού.
 • Επαγγελματική ακεραιότητα:
 • άρτια επαγγελματική κατάρτιση
 • γενικότερη μόρφωση
 • εγκυρότητα στην πληροφόρηση (διασταύρωση πληροφοριών)
 • αποφυγή παραπληροφόρησης
 • καλλιέργεια στο κοινό της κριτικής προσέγγισης της κοινωνικής πραγματικότητας
 • ικανότητα πειθούς και άριστη γνώση τόσο της μητρικής όσο και άλλων γλωσσών
 • συναίσθηση του παιδαγωγικού τους ρόλου, λόγω της δύναμης των ΜΜΕ στην κοινωνία
 • ανιδιοτέλεια, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, έλλειψη βεντετισμού, καριερισμού και τυχοδιωκτισμού
 • αδωροληψία. ηθικότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, πνεύμα δικαιοσύνης, επαγγελματική ευσυνειδησία και εχεμύθεια
 • απόσταση από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.
 • Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου:
 • διακριτικότητα
 • αποκαλύψεις θεμάτων που αφορούν το δημόσιο συμφέρον κι όχι την προσωπική ζωή
 • αποφυγή αποπροσανατολισμού, σκανδαλοθηρίας, λασπολογίας, σπίλωσης της προσωπικής ζωής. δυσφήμισης, ρυπαρογραφίας (κίτρινος Τύπος ), προκειμένου να αυξηθεί η ακροαματικότητα / θεαματικότητα
 • σεβασμός του απόρρητου της ιδιωτικής ζωής επώνυμων και ανώνυμων (συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ανθρώπου)
 • συμπόνια και αρωγή στον πόνο,  στη  δυστυχία και στις ιδιαίτερες στιγμές των ανθρώπων κι όχι κοινοποίηση και εκμετάλλευση τους για ικανοποίηση της αδηφάφου περιέργειας του κοινού.
 • Σεβασμός του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό επιτυγχάνεται με την:
 • έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού
 • διατήρηση άγρυπνης της κοινωνικής συνείδησης
 • γνώση των προβλημάτων που απασχολούν το λαό και συστράτευση στην επίλυση τους
 • πρόταξη του δημόσιου έναντι του ατομικού συμφέροντος
 • αποφυγή δημιουργίας και εξυπηρέτησης διαπλεκομένων συμφερόντων
 • καταγγελία φαινομένων ηθικής διαφθοράς δημόσιων λειτουργών
 • αποκάλυψη κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος και συμβάσεων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον.
 • δημιουργία προϋποθέσεων για δυνατότητα πρόσβασης τον κοινού στα ΜΜΕ.
 • δημοκρατική και ελεύθερη λειτουργία των ΜΜΕ
 • ανεξαρτησία από κάθε είδους κέντρα εξουσίας και εξυπηρέτησης συμφερόντων
 • οργάνωση συζητήσεων με συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων
 • συνεχής επικοινωνία του  δημοσιογράφου  με το κοινό και δημοσιοποίηση των προβλημάτων, των θέσεων και των απόψεων του (αμφίδρομη επικοινωνία Τύπου-κοινού).

 

 • Τι πρέπει να γίνει.
 • Για την εφαρμογή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας πρέπει:
 • Οι δημοσιογράφοι:
 • να αντιληφθούν ότι την ευθύνη για την εφαρμογή του Κ.Δ.Δ. έχουν οι ίδιοι, όταν:
 • πιστεύουν σ΄ αυτό που κάνουν
 • σέβονται τη δουλειά τους
 • εμπεδώσουν ότι η ποιότητα και η εγκυρότητα της ενημέρωσης είναι καθήκον αλλά και συμφέρον τους.
 • Το ΕΣΡ:
 • να συντάξει και να δημοσιοποιήσει τους βασικούς άξονες του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • να εντείνει την εποπτεία της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Οι επιχειρήσεις ενημέρωσης να:
 • αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινή γνώμη
 • μην αντιμετωπίζουν τους δημοσιογράφους ως αναλώσιμο είδος μερικών χρήσεων
 • μην εκμεταλλεύονται την ανεργία των νέων που θέλουν να ασχοληθούνε το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
 • Η πολιτεία να:
 • μεριμνήσει για τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των δημοσιογράφων, έτσι ώστε απρόσκοπτα να ασκούν το έργο τους
 • επιβάλει αυστηρές κυρώσεις, όταν παραβιάζονται βασικές αρχές της ελευθερίας των πολιτών και τα ατομικά τους δικαιώματα
 • πάρει μέτρα   για   την   καταπολέμηση   των   διαπλεκόμενων συμφερόντων(αλληλεξαρτώμενα συμφέροντα μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών του χώρου των ΜΜΕ)
 • επιδιώξει τη πολυφωνία και την ελεύθερη έκφραση, μέσα από τα ΜΜΕ
 • διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών και τη συνοχή μιας δημοκρατικής κοινωνίας
 • δημιουργήσει κανόνες που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές δράσεις με τα νέα μέσα
 • απελευθερώσει και αναδιαρθρώσει τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς.
 • Οι πολίτες:
 • να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση
 • κριτική σκέψη
 • ενδιαφέρον για ουσιαστική ενημέρωση.

 

 

 

 

 • ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 • Αρνητικά χαρακτηριστικά των δελτίων ειδήσεων.
 • Αδικαιολόγητα μεγάλη η διάρκεια τους με πολλά μάλιστα ανούσια θέματα(απομάκρυνση του κόσμου από τα σοβαρά ζητήματα).
 • Διακόπτονται από πολλές διαφημίσεις. Τελικά, το δελτίο ειδήσεων μετατρέπεται σε μία εκπομπή, όπως πολλές άλλες, στις οποίες σημασία έχει το κέρδος (ιδιαίτερα σε ιδιω­τικά κανάλια και σταθμούς). Έχουμε πλέον την εμπορευματοποίη­ση του δελτίου ειδήσεων.
 • Στο όνομα του κέρδους επιλέγονται θέματα που «πουλάνε», όπως αυτά που σχετίζονται με την ιδιω­τική ζωή καλλιτεχνών ή πολιτικών (σκανδαλοθηρία) ή εκείνα που προβάλ­λουν δυσάρεστες στιγμές ή τον πόνο προσώπων – οικογενειών και αποβλέ­πουν στη συγκίνηση του δέκτη, τη διέγερση του συναισθήματος κ.λπ. (εμπο­ρευματοποίηση ανθρώπινου πόνου). Θυμίζουν, επομένως, τα σύγχρονα δελ­τία ειδήσεων τα γνωστά τηλεριάλιτι που κάθε άλλο παρά τιμούν το δεχτή, την αισθητική και την παιδεία του.
 • Τα δελτία ειδήσεων, ιδιαίτερα από την τηλεόραση, χάνουν σήμερα τη σοβα­ρότητα τους, μετατρέπονται σε άλλου τύπου εκπομπές, δε θυμίζουν το λα­κωνικό, ουσιαστικό 15άλεπτο ή 20άλεπτο που αποσκοπεί στην πληροφόρηση του πολίτη όσον αφορά στα βασικά ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.
 • Το ασταμάτητο κυνήγι της είδησης (ειδησεοθηρία), με στόχο την αποκλειστι­κότητα ή την πρωτιά, οδηγεί σε υπερπληροφόρηση των πολιτών, και το κυριό­τερο, στον καταιγισμό των πολιτών με μηνύματα ανούσια, δευτερεύουσας σημασίας.
 • Οι ειδήσεις δεν ελέγχονται επαρκώς ή παραμένουν ανεξακρίβωτες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις ο πολίτης να παραπληροφορείται.
 • Δραματοποίηση των γεγο­νότων βίας σε επίπεδο ειδησεογραφίας και η παρουσίαση του εγκλήματος με ωμό τρόπο για λόγους εντυπωσιασμού και τηλεθέασης.
 • Στα κρατικά κανάλια (αλλά ως ένα βαθμό και στα ιδιωτικά) δίνεται το ειδησεογραφικό δελτίο με στίγμα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, ενώ το δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι αντικειμενικό και ακομμάτιστο.
 • Γενικότερα, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της διαπλοκής της είδησης με το σχόλιο.
 • Το φαινόμενο των «παραθύρων», τέλος, που είναι δημιούργημα του σημερι­νού δελτίου ειδήσεων, προσβάλλει την ίδια τη διαδικασία του υγιούς διαλό­γου. Οι φιλοξενούμενοι μιλούν όλοι μαζί, χωρίς ν’ ακούει ο ένας τον άλλον ενώ πραγματοποιούνται συγκρούσεις και διαξιφισμοί που μπορεί να καταλήγουν και σε ύβρεις δίνοντας ιδιαίτερα αρνητικό παράδειγ­μα στους δέκτες.

 

 • Πως πρέπει να είναι το δελτίο ειδήσεων.
 • Να είναι σοβαρό με σαφήνεια, ακρίβεια, συντομία, λακωνικότητα.
 • Να παρουσιάζει εμφανώς διαχωρισμένη την είδηση από το σχόλιο.
 • Παρουσιαστές με παιδεία, γνώση της γλώσσας, απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και φανατισμό, να τη­ρούν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας δίχως να εξυπηρετούν οικο­νομικά ή πολιτικά συμφέροντα.
 • Αποφυγή σκανδαλοθηρίας.
 • Διαχωρισμός κριτικής απ` το κουτσομπολιό.
 • Να υπηρετούν το διάλογο και την πολυφωνία.
 • Να προβαίνουν σε έγκυρη αλλά και έγκαιρη ενημέρωση, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.
 • Να φωτίζεται η είδηση ολόπλευρα και όχι μόνον ορισμένες πτυχές της.
 • Να προβάλλονται και οι δημιουργικοί άνθρωποι, οι διακεκριμένοι πνευματι­κά και οικονομικά (όχι μόνο οι δεύτεροι), οι άνθρωποι με ήθος, οι πνευματι­κοί ηγέτες της κοινωνίας και όχι οι χαμηλού επιπέδου ηθοποιοί – τραγουδι­στές ή κάποιοι κοινοί εγκληματίες του ποινικού δικαίου.
 • Να γίνεται εύστοχη ιεράρχηση των ειδήσεων ανάλογα με τα «αστέρια της είδησης» και να μην υπερτονίζονται ασήμαντα ζητήματα που απομακρύνουν το κοινό από τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας και τους ουσια­στικούς προβληματισμούς που θα έπρεπε να έχει.
 • Να είναι στυλοβάτης της ελεύθερης – αντικειμε­νικής ενημέρωσης, να συμβάλλει στην εδραίωση της υγιούς πλουραλιστικής δημοκρατίας και να συντελεί στην πληροφόρηση και την αφύπνιση του κοι­νού, ώστε οι πολίτες ν` αναπτύσσουν την κριτική και τον προβληματισμό τους πάνω στα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, να διαμορφώ­νουν άποψη και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στο κοινωνικοπολιτικό γί­γνεσθαι.
 • Η υπενθύμιση στους πολίτες των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, με στόχο τη συνετή διεκδίκηση των πρώτων και τη συνεπή υλοποίηση των δεύτερων, είναι επίσης χρέος των συντακτών του δελτίου ειδήσεων, εφόσον η κατάλληλη ενημέρωση του πολίτη συνδέεται και μ` αυτό.
 • Ακόμη, ο έλεγ­χος των πολιτικών ηγετών και η στηλίτευση των οποιωνδήποτε ατασθαλιών και παραβιάσεων καθώς και η άμεση λήψη μέτρων απ` τους αρμόδιους για την καταπολέμηση σοβαρών προβλημάτων μπορεί να είναι τα άμεσα θετικά αποτελέσματα ενός σοβαρού και αξιόλογου δελτίου, στο πλαίσιο του οποί­ου ο δημοσιογράφος θέτει εύστοχα ερωτήματα, «πιέζει» τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων και διεκδικεί εξ ονόματος των πολιτών και για το καλό όλων.
 • Ως προς την ιεράρχηση των ειδήσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα γνωστά «αστέρια της είδησης»: εκρηκτι­κότητα, επικαιρότητα, εγγύτητα, εκκρεμότητα, συγκίνηση, συνέπειες, σπου­δαιότητα, σπανιότητα.

 

 • Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι ειδήσεις στα Μ.Μ.Ε.
 • Πρώτο κριτήριο στην επιλογή των ειδήσεων είναι δυστυχώς η μεγαλύτερη δυνατή τηλεθέαση.
 • Στόχος γίνεται η εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων (εμπορευματο­ποίηση των ΜΜΕ) αλλά και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Στην εποχή της κρίσης των αξιών και της ηθικής χαλάρωσης, όπως συνηθί­ζουμε να χαρακτηρίζουμε την εποχή μας, δεν προάγεται ο σεβασμός στους δέκτες απ` τους ανθρώπους των ΜΜΕ.
 • Η προσωπική ζωή ή η επαγγελματική δράση εμπορικών καθαρά καλλιτε­χνών, τα σχόλια και τα κουτσομπολιά γι’ αυτούς, καθώς και τα θέματα μό­δας είναι πρώτης προτεραιότητας στα δελτία των ειδήσεων. Άλλωστε ζούμε στην εποχή της διαφήμισης και της υπερκατανάλωσης. Στα δελτία των ειδήσεων αφιερώνεται σχεδόν ίσος χρόνος πλέον και στις διαφημίσεις (εμπορευματοποίηση του ίδιου του δελτίου ειδήσεων).
 • Συχνά προβάλλονται απ’ τα δελτία ειδήσεων γεγονότα βίας με ωμό τρόπο.
 • Γνωστοποιούνται δακρύβρεχτες ανθρώπινες ιστορίες που συγκινούν τους δέκτες προκαλώντας τον οίκτο τους.

 

 • Ποιους κίνδυνους εγκυμονεί για τους πολίτες.
 • Αλλοίωση του ίδιου του δελτίου ειδήσεων.
 • Παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμός του κόσμου απ` τα βασικά θέματα.
 • Παρέχεται μια κακής ποιότητας κουλτούρα στο κοινό, η οποία υποβαθμίζει το μορφωτικό του επίπεδο.
 • Μπορεί να πέσουν θύματα προπαγάνδας, να μαζοποιηθούν και να χάσουν την πνευματική τους ελευθερία.
 • Απειλείται η ίδια η δημοκρατία, γιατί το δελτίο ειδήσεων που υπηρετεί θεωρητικά την ελευθερία γνώμης και έκφρασης του πολίτη, μετα­τρέπεται σε μία εκπομπή κουτσομπολίστικη, τις πε­ρισσότερες φορές, με αρκετές διαφημίσεις κ.λπ., αντί να είναι μια ευσύνο­πτη ανακοίνωση των γεγονότων της ημέρας εθνικών και παγκόσμιων σε συνδυασμό με κάποια κριτική ή ανάλυση από φερέγγυους ανθρώπους όλων των πλευρών.
 • Προωθείται ως αξία ζωής το χρήμα και θεωρούνται, ως επιτυχημένοι οι άν­θρωποι που είναι πλούσιοι και διάσημοι, ενώ τελικά τα ευτελούς σημασίας θέματα προηγούνται των σημαντικών.
 • Ακόμη, εάν κάποια γεγονότα – ειδή­σεις κ.λπ. είναι άκρως σημαντικά, υπερπροβάλλονται, σε σημείο ώστε να κουράζουν τους δέκτες, οι οποίοι «εθίζονται» στο ίδιο το γεγονός, με απο­τέλεσμα είτε να το μυθοποιούν είτε να το απαξιώνουν, θεωρώντας το μέρος της καθημερινότητας κ.λπ. (π.χ. τρομοκρατία στην Ελλάδα).

 

 • ΤΥΠΟΣ
 • Θετική δύναμη του τύπου.
 • Ο Τύπος αποτελεί μέσο παιδείας και συντελεί στην άνοδο του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου του λαού, μεταδίδοντας γενικές ή ειδικές γνώ­σεις.
 • Αναπτύσσει την κριτική και επιτρέπει τον προβληματισμό και τη βα­θύτερη ανάλυση σε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, εθνικής και διε­θνούς.
 • Μέσω, λοιπόν, του γόνιμου στοχασμού οι πολίτες γίνονται πιο δεκτι­κοί στις νέες ιδέες, χωρίς να τις ακολουθούν τυφλά, και στην αξιολόγηση των διαδραματιζομένων, καταλήγοντας στη διαμόρφωση οργανωμένης αντίλήψης των πραγμάτων, μέσω της επισήμανσης των σχέσεων που συνδέουν τα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα.
 • Η κοινή γνώμη, λοιπόν, είναι σε θέση, πέ­ρα από φανατισμούς και μονομέρεια, να προβάλει αιτήματα και να διαμορ­φώσει τις εξελίξεις υπέρ του λαού.
 • Ο Τύπος, όπως άλλωστε και όλα τα ΜΜΕ, φέρνει σ’ επαφή τον πολίτη με τον κόσμο, ευαισθητοποιώντας τον για κοινά θέματα και προβλήματα, για κοινωνικές ελευθερίες (ισοτιμία – δικαιοσύνη – αξιοκρατία)· ισοσταθμίζει επομένως τη συλλογική συνείδηση.
 • Ο ελεύθερος και ποιοτικός Τύπος υπεν­θυμίζει την ανάγκη σεβασμού στους νόμους συντρέχοντας στην αφομοίωση των κοινωνικών αξιών απ’ τους πολίτες, στοιχείο που ενισχύει την κοινωνική ευρυθμία και συνοχή και προσανατολίζει υπεύθυνα την κοινή γνώμη.
 • Η δημοκρατία στηρίζεται στο διάλογο και την ελεύθερη έκφραση και ο Τύ­πος καθιερώνει το δημιουργικό διάλογο, όταν είναι πλουραλιστικός.
 • Ελέγ­χει τις πράξεις ηγετών, στηλιτεύει την εκμετάλλευση και τη διαφθορά, προ­βάλλει ζωτικά προβλήματα της χώρας, αφού δίνει τη δυνατότητα της ελεύ­θερης διατύπωσης απόψεων των πολιτών και υποδεικνύει λύσεις. Ο λαός, έτσι, πολιτικοποιείται ορθά και συμμετέχει δημιουργικά στο δημόσιο βίο.
 • Ο Τύπος διαφωτίζει την κοινή γνώμη, καυτηριάζοντας φαινόμενα κατάχρησης ελευθεριών, ευνοιοκρατίας και γενικότερων παραβιάσεων, και μέσω ποικί­λων και σφαιρικών πολιτικών αναλύσεων από ανθρώπους που είναι πιο ει­δικοί, επιτρέπει στους πολίτες να κατακτήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το αγαθό της πολιτικής παιδείας, που τους θωρακίζει, απέναντι σε οποιεσδή­ποτε προσπάθειες χειραγώγησης.
 • Ο Τύπος, μέσω υπεύθυνων λει­τουργών, γνωστοποιεί και προβληματίζει τους πολίτες για θέματα παραοι­κονομίας, κερδοσκοπίας και γενικά επαγγελματικής ασυνειδησίας αρκετών πολιτών, ώστε να καθοδηγεί την κοινή γνώμη, να καταδικάζει τέτοια φαινό­μενα και ο κάθε πολίτης, μέσω της καθημερινής του στάσης, να γίνεται και ο ίδιος παραγωγικότερος, αλλά και να μέμφεται και να εξοβελίζει οποιαδή­ποτε προσπάθεια υπονόμευσης της οικονομικοπολιτικής ζωής.
 • Η διείσδυση σε ιστορικά και εθνικά θέματα πραγματοποιείται συχνά μέσω του Τύπου, ώστε η κοινή γνώμη ν’ αμύνεται σε απόπειρες παραχαράξεις της ιστορίας μας και να είμαστε όλοι σε θέση, μέ­σω της σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, να διαμορ­φώνουμε εθνική συνείδηση και ισχυρό φρόνημα.
 • Ένας σύγχρονος ανεξάρτη­τος Τύπος αποκηρύσσει φαινόμενα εθνικισμού και νεοφασισμού, που δυ­στυχώς ολοένα ενισχύονται, και, ταυτόχρονα, παγκοσμιοποιώντας τα θέματα και τα προβλήματα συντελεί στην καλλιέργεια ενός ευρύτερου ανθρωπι­στικού πνεύματος, που ευαισθητοποιεί τη διεθνή κοινή γνώμη για την εδραί­ωση της ειρήνης, την κατοχύρωση της αυτοδιάθεσης των λαών και το σεβα­σμό στο διεθνές δίκαιο.

 

 • Αίτια κρίσης του Τύπου σήμερα.
 • Εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων – εκδοτικά τραστ. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά έχουν αναχθεί σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
 • Στείρος ανταγωνισμός (συχνά αθέμιτος).
 • Προώθηση κομματικών σκοπιμοτήτων.
 • Απουσιάζει η πολυδιάστατη θεώρη­ση των πραγμάτων.
 • Ανευθυνότητα λειτουργών – ατομικές φιλοδοξίες.
 • Γενικότερη κρίση αξιών, αρχών, ιδανικών στη σύγχρονη κοινωνία του συμ­φέροντος.
 • Απουσιάζουν οι συλλογικοί υψηλοί στόχοι και τα δημιουργικά οράματα.
 • Στείρα τεχνοκρατική αντίληψη – στυγνός επαγγελματισμός – ηθικοπνευματική συρρίκνωση.
 • Ο ωφελιμισμός γενικότερα της εποχής μας διαβρώνει και τον Τύπο.
 • Με τέτοια δεδομένα, ο Τύπος παρουσιάζει μια δύναμη επικίνδυνη, ικανή να διαστρεβλώσει γεγονότα, να ετεροκατευθύνει και ν’ αποπροσανατολίσει, ακό­μη, τους πολίτες.

 

 • Αποτελέσματα.
 • Η αλήθεια παραποιείται ή κακοποιείται, η κοινή γνώμη, λοιπόν, παραπλη­ροφορείται μέσα από την κολοβωμένη είδηση, την εκλεκτική, αποσπασματι­κή ή και αυθαίρετη ενημέρωση, τις πολιτικοκοινωνικές συμπάθειες ή αντι­πάθειες, καθώς και μέσω των κραυγαλέων τίτλων που μετατρέπουν τον πολίτη σε μάζα, και όχι σε μονάδα με προσωπική βούληση.
 • Στο όνομα της επίτευξης συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων που προαναφέρθη­καν, η κοινή γνώμη παρασύρεται από σκανδαλοθηρικά αναγνώσματα, που συκοφαντούν επώνυμα πρόσωπα, σπιλώνουν συνειδήσεις και γενικά δια­φθείρουν τις αρχές μέσα στην κοινωνία. Οι αληθινές αξίες παραγκωνίζονται, λόγω της ιδιοτέλειας, η μικροπρέπεια κυριαρχεί και το πολιτικό ήθος δέχε­ται καίρια πλήγματα, άρα και η δημοκρατία
 • Εξάλλου, η κοινή γνώμη με τέτοιες καταστάσεις χάνει, την εμπιστοσύνη της απέναντι στην ίδια την πληροφόρηση, επέρχεται, σύγχυση αλλά και αδιαφο­ρία εκ μέρους των πολιτών, η κοινή γνώμη εφησυχάζει…
 • Η κομματική πόλωση του Τύπου πυροδοτεί τόσο την αυθαιρεσία της ηγε­σίας όσο και το φανατισμό των πολιτών, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται εκδηλώσεις λαϊκισμού και φαινόμενα ασύδοτης προπαγάνδας.
 • Οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις, ενώ κλονίζεται η σταθερότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο πολίτης στρέφεται σκόπιμα στην υπερκατα­νάλωση και τον υλικό ευδαιμονισμό και, η κοινή γνώμη απομακρύνεται από την κύρια αποστολή της, που είναι ο έλεγχος του πολιτικο­κοινωνικού σκηνικού.
 • Ο Τύπος, όπως και τα άλλα ΜΜΕ, αποτελώντας εξουσία μπορούν να χειρα­γωγήσουν ολόκληρους λαούς, προπαγανδίζοντας για παράδειγμα σχετικά με την αναγκαιότητα ενός πολέμου, καλλιεργώντας εθνικιστικές εξάρσεις και στρέφοντας τους στον αλληλοσπαραγμό.
 • Ο Τύπος σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία και τους οικο­νομικά ισχυρούς, οι ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες ελέγχουν κατά μεγάλο μέρος τα ΜΜΕ, μπορούν μέσω και του Τύπου να διοχετεύσουν την κουλτούρα τους, κατευθύνοντας την κοινή γνώμη στις αναπτυσσόμενες χώρες προς την εξυπηρέτηση των πολιτικών και οικονομι­κών συμφερόντων και μάλιστα με τον πιο ανώδυνο τρόπο, που ονομάζεται πολιτιστικός επεκτατισμός.

 

 • Πλεονεκτήματα του τύπου σε σχέση με τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε
 • Πιο προσεγμένη γλώσσα από άποψη διατύπωσης και σύνταξης ενώ στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ο λόγος είναι πιο πρόχειρος, έχει χάσματα, ελλει­πτικές προτάσεις και συχνά ασυνταξίες.
 • Διεισδύει περισσότερο στην ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων και η παρουσίαση απόψεων σ` αυτά πραγματοποιείται πιο αναλυτικά από τον Τύπο απ` ό,τι από τα άλλα μέσα ενημέρωσης.
 • Γενικά, ο Τόπος διαμορφώνει άποψη. Ενημερώνει περισσότερο παρά πλη­ροφορεί όπως κάνουν τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή μας βοηθά να διαμορφώσουμε άποψη.
 • Κατά την ανάγνωση και μελέτη του Τύπου υπάρχει χρόνος στον αναγνώστη να διαβάσει το κείμενο, να ξεκουραστεί και στη συνέχεια να επανέλθει σε αυτό. Άρα του δίνει τη δυνατότητα να σκεφτεί και δεν του επιβάλλει την γνώση όπως η τηλεόραση που τον καταιγίζει με μηνύματα, τα οποία δεν προλαβαίνει να ελέγξει και να επεξεργαστεί, οπότε κατά κάποιον τρόπο επιβάλλει το ρυθμό της στο δέκτη.
 • Οι εφημερίδες έχουν λιγότερες διαφημίσεις απ` ό,τι η τηλεόραση.
 • Ο Τύπος, ιδίως ο ημερήσιος, είναι πιο ποιοτικός και φιλοξενεί περισσότε­ρους πνευματικούς ανθρώπους στις στήλες του απ` ό,τι η τηλεόραση.
 • Στηρίζεται στο λόγο και όχι στην εικόνα άρα αυτό και μόνο του προσδίδει μεγαλύτερη αξία.
 • Προϋποθέτει – απαιτεί μελέτη, εμβάθυνση, πνευματική κόπωση απ’ ό,τι τα άλλα ΜΜΕ. Το γραπτό κείμενο του Τύπου έχει μεγαλύτερη βαθύτητα γιατί τα γραπτά μένουν.

 

 

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • Θετικά.
 • Μέσω του διαδικτύου διευρύνονται οι γνώσεις και οι ορίζοντες των ατόμων προσφέροντας δυνατότητες πρόσβασης σε αρχεία ξένων βιβλιοθηκών άλλων χωρών, ο άνθρωπος δηλαδή συγκεντρώνει γρήγορα και εύκολα βιβλιογρα­φικό υλικό για την πραγματοποίηση εργασιών, όπως επιστημονική μελέτη κ.λπ. Η ίδια η διαδικασία της γνώσης πραγματοποιείται με πιο ευχάριστο τρόπο, γιατί συνδυάζεται με εικόνα, ήχο κ.λπ.
 • Γνωρίζουμε ταυτόχρονα τον τρόπο σκέψης και τις συνήθειες άλλων λαών και πολιτισμών, γιατί μέσω του διαδικτύου ταξιδεύουμε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με πολίτες άλλων χωρών και ωριμάζουμε καθώς ξεφεύγουμε από προκαταλήψεις και στερεότυπα.
 • Ο κόσμος γίνεται μικρότερος μέσω του διαδικτύου, οι επιστήμονες διευκολύνονται ως προς τη μεταξύ τους συνεργασία και στρέφονται σε νέες ιδέες, με αποτέλεσμα την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.
 • Προάγεται και η οικονομική ανάπτυξη, εφόσον, ειδι­κά τα τελευταία χρόνια, κάθε επιχείρηση διαθέτει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και μπορεί να διαφημίσει τα προϊόντα της πραγματοποιώντας οικονο­μικές συναλλαγές με τους καταναλωτές πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
 • Προσφέρει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, συμβάλλει στον προγραμματισμό από την πλευρά των παιδιών, στην οργανωμένη παρουσίαση εργασιών σε συνεργασία και με μαθητές από άλ­λα σχολεία ή και άλλες χώρες.
 • Τέλος, επικοινωνούν οι λαοί, προάγεται ο διάλογος και η συνεργασία τους και διευρύνεται η δημοκρατία.

 

 • Αρνητικά.
 • Πνευματικός Τομέας
 • Ο άνθρωπος και δη ο νέος εθίζεται στις εύκολες λύσεις και την έτοιμη τρο­φή. Παθητικοποιείται και δεν αναπτύσσει την κριτική του σκέψη, απομα­κρύνεται από το βιβλίο και γενικότερα, καθώς προσκολλάται στο τεχνοκρατικό μοντέλο ζωής, αδιαφορεί για την ευρύτερη πνευματική του καλλιέργεια και τις ηθικές αξίες.
 • Κίνδυνος μαζοποίησης και χειραγώγησης ιδιαίτερα για τους αναπτυσσόμε­νους λαούς, γιατί το διαδίκτυο αποτελεί τεχνολογία υψηλής στάθμης που ελέγχουν οι πιο ανεπτυγμένες χώρες.
 • Υπάρχουν οι λεγόμενοι «χάκερς» που σπάνε κωδικούς και εισέρχονται στα αρχεία εταιρειών, επιχειρήσεων, ακόμη και κρατικών υπηρεσιών και εκμε­ταλλεύονται τα στοιχεία που βρίσκουν.
 • Πολλοί έχουν φτάσει στο σημείο να διατυπώνουν και ανησυχίες για τον κίνδυ­νο του «ηλεκτρονικού μας φακελώματος» μέσω διαδικτύου και της παραβία­σης των προσωπικών μας δεδομένων, γεγονός που απειλεί την πνευματική μας ελευθερία.
 • Κοινωνικός Τομέας
 • Η καθήλωση στην οθόνη των Η/Υ επιφέρει την αποξένωση των ανθρώπων και ενώ τυπικά το διαδίκτυο διευκολύνει την επικοινωνία ανθρώπων και λαών, την ίδια στιγμή συμβάλλει και στον περιορισμό των διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Προάγονται κυκλώματα παιδεραστίας, πορ­νείας, ναρκωτικών, φαινόμενα κοινωνικής νοσηρότητας.
 • Πολιτιστικός Τομέας
 • Ο άνθρωπος προσκολλάται στο τεχνοκρατικό μοντέλο ζωής, γίνεται προοδόπληκτος και απομακρύνεται από την παράδοση και από πνευματικές α­ξίες.
 • Άκριτη υιοθέτηση ξένου λεξιλογίου – ξενομανία. Κωδικοποίηση της γλώσσας, άρα και αλλοίωση της. Μέσω των Η/Υ επιχειρείται και επιτυγ­χάνεται ευκολότερα η πολιτιστική διείσδυση και η επιβολή των ανεπτυγμέ­νων χωρών στις αναπτυσσόμενες.
 • Ψυχολογικός Τομέας
 • Πρόκληση άγχους απ’ τους γρήγορους ρυθμούς και τα πάρα πολλά μηνύμα­τα που μας καταιγίζουν απ’ το διαδίκτυο και από την αγωνία για αφομοίω­ση τους.
 • Σύγκριση διαδικτύου με άλλα μέσα.
 • Στο διαδίκτυο είναι πιο ενεργητική η στάση του δέκτη και ο καθένας μπορεί ν’ αποτελέσει ταυτόχρονα και ταχύτατα δέκτη και πομπό πληροφοριών. Στο internet επιλέγουμε εμείς τις πληροφορίες, ενώ στα ΜΜΕ αποφασίζουν άλλοι για εμάς.
 • Στο διαδίκτυο υπάρχει η δυνατότητα για πολλές και διαφορετικές μορφές επικοινωνίας (διαλόγος, αποστολή μηνυμάτων, εικόνων – βίντεο κ.λπ., πραγματοποίησης συναλλαγών κ.ά.). Μέσω του διαδικτύου πραγματοποιείται πιο ευχάριστα η πρόσβαση στη γνώση. Συνδυάζεται η εικόνα με τον ήχο και την κίνηση. Για παράδειγμα αντλώντας πληροφοριακό υλικό για το Μότσαρτ, έχουμε τη δυ­νατότητα να βλέπουμε μπροστά μας την εικόνα του και ν’ ακούμε ταυτό­χρονα τη μουσική του.
 • Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων σήμε­ρα και απευθύνεται σ` ένα εξίσου μεγάλο μέρος, ενώ, αντίθετα, στα υπό­λοιπα ΜΜΕ έχουν πρόσβαση όλοι ευκολότερα
 • Το διαδίκτυο έχει περισσότερο διεθνή και παγκόσμιο χαρακτήρα, ενώ τα άλλα ΜΜΕ πληροφορούν για θέματα διεθνή, δίνουν, ωστόσο, προτεραιότη­τα και βαρύτητα στα γεγονότα της εκάστοτε χώρας.
 • Πομποί και δέκτες μπορούν να είναι ταυτόχρονα εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, ενώ στα άλλα ΜΜΕ η σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη δεν είναι συνήθως αμφίδρομη.
 • Το διαδίκτυο προσαρμόζεται πιο εύκολα και κατάλληλα στις ανάγκες των χρηστών.
 • Στο διαδίκτυο έχουμε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και υπάρχει κίνδυ­νος πολλές από αυτές να είναι ανεξέλεγκτα γραμμένες, μη εξακριβωμένες κ.λπ. Η/Υ αυτό και μπορεί να προωθηθούν πιο εύκολα επικίνδυνα κυκλώμα­τα πορνείας, σωματεμπορίας, παιδεραστίας κ.λπ., να ενισχυθεί η παραπλη­ροφόρηση των δεκτών ή να ελεγχθούν με ύπουλο τρόπο οι προτιμήσεις τους (κίνδυνος ηλεκτρονικού φακελώματος). Αντίθετα, στα κανάλια της τηλεό­ρασης και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς υπάρχει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, στις εφημερίδες οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες, η ένωση συντα­κτών κ.λπ. που ελέγχουν έως κάποιο βαθμό την.
 • Η γλώσσα στο διαδίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα ποιοτική, είναι μάλλον κωδικο­ποιημένη σε αρκετές περιπτώσεις και, το κυριότερο, μη ελεγχόμενη, ενώ στα υπόλοιπα ΜΜΕ ιδίως στον Τύπο, η κατάσταση είναι καλύτερη ως προς τη γλώσσα (ο γραπτός λόγος είναι πιο προσεγμένος).

 Ψεύτικες ειδήσεις /Fake news

Είναι ένας τύπος κίτρινης δημοσιογραφίας ή προπαγάνδας που αποτελείται από εσκεμμένη παραπληροφόρηση ή φάρσες που διαδίδονται μέσω παραδοσιακών μέσων εκτύπωσης και εκπομπής ειδήσεων ή μέσω διαδικτυακών κοινωνικών μέσων .

Οι ψεύτικες ειδήσεις γράφονται και δημοσιεύονται με σκοπό να παραπλανήσουν, προκειμένου να βλάψουν έναν οργανισμό, οντότητα ή πρόσωπο και / ή να κερδίσουν οικονομικά ή πολιτικά, συχνά με εντυπωσιακά, υπερβολικά ή φανερά ψευδείς τίτλους που τραβούν την προσοχή. [2] [3] [4] 

Οι παραπλανητικές και παραπλανητικές πλαστές ειδήσεις είναι διαφορετικές από την προφανή σάτιρα ή την παρωδία η οποία προορίζεται για το χιούμορ και όχι για να παραπλανήσει το ακροατήριό της. Τα ψεύτικα νέα συχνά απασχολούν εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα ή εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες ειδήσεις για την αύξηση της αναγνωσιμότητας, της διανομής μέσω διαδικτύου και των εσόδων από κλικ στο Internet. Στην τελευταία περίπτωση, είναι παρόμοια με τους εντυπωσιακούς online τίτλους » clickbait » και βασίζεται στα έσοδα από διαφημίσεις που παράγονται από αυτή τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την αλήθεια των δημοσιευμένων ιστοριών. [2] Οι ψεύτικες ειδήσεις υπονομεύουν επίσης τη σοβαρή κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και καθιστούν δυσκολότερη για τους δημοσιογράφους την κάλυψη σημαντικών ειδήσεων. [5]

 

Τρολ (Διαδίκτυο)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Χιουμοριστική απεικόνιση ενός τρολ

Στη γλώσσα του Διαδικτύου η λέξη τρολ (troll) περιγράφει κάποιον χρήστη του Ίντερνετ με πονηρά προκλητικές, σκόπιμα ανόητες ή επιτηδευμένα εκτός θέματος θέσεις και απόψεις σε μία online ανοιχτή κοινότητα, όπως ένα φόρουμ συζήτησης, mailing list, chat room ή μπλογκ, με πρωταρχική πρόθεση να προκαλέσει και να ερεθίσει άλλους χρήστες[1] ή με κάθε τρόπο να επιφέρει διαταραχή σε μια διαδικτυακή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα και να πετύχει μια αλυσίδα αντιδράσεων από άλλους χρήστες[2]. Η συμπεριφορά αυτή που λέγεται τρολάρισμα (trolling) πολλές φορές συνοδεύεται από αμφιλεγόμενη διαμάχη των υπολοίπων περί του σκοπού του.

συνέχεια…

 

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε
 • Αίτια.
 • Απ` τις ανεπτυγμένες χώρες
 • Οι πιο ανεπτυγμένες χώρες επιδιώκουν μέσω του πολιτιστικού επε­κτατισμού την εξυπηρέτηση οικονομικοπολιτικών σκοπιμοτήτων. Τα ΜΜΕ, αποτελούν γι` αυτές τον καταλληλότερο δίαυλο για την πραγματοποίηση αυτής της πο­λιτιστικής διείσδυσης.
 • Στείρα τεχνοκρατική αντίληψη – θέληση για κυριαρχία που οδηγεί στην ανεύθυνη, ασύδοτη χρήση της τεχνολογίας.
 • Κρίση αξιών και ηθική χαλάρωση: Οι ισχυροί δε σέβονται τους λιγότερο δυ­νατούς.
 • Απ` τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
 • Σύμπλεγμα κατωτερότητας που οδηγεί στην άγονη μίμηση και την έλλειψη ισχυρών αντιστάσεων.
 • Στροφή στο υλιστικό καταναλωτικό πρότυπο και αρνητική επίδραση λόγω της διαφήμισης. Οι πολίτες δηλαδή των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών γοη­τεύονται και ακολουθούν τυφλά το καταναλωτικό μοντέλο ζωής που επι­κρατεί στις πιο προηγμένες χώρες, γι` αυτό σταδιακά υιοθετούν και μεγάλο μέρος της κουλτούρας τους.
 • Κρίση φορέων κοινωνικοποίησης – έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, οπότε δεν καλλιεργείται στους πολίτες ο σεβασμός στις παραδόσεις και τις ρίζες και άρα δεν αναπτύσσουν τις απαραίτητες πολιτιστικές αντιστά­σεις.
 • Από τα ίδια τα ΜΜΕ.
 • Έχουν εμπορευματοποιηθεί κι έχουν αναδειχθεί σε κερδοσκοπικές επιχει­ρήσεις, δεν ελέγχουν την ποιότητα των προτύπων που προβάλλουν και θυσιάζουν στο όνομα του κέρδους το ρόλο τους ως φορέων παιδείας και πολιτισμού.

 

 • Κίνδυνοι.
 • Κίνδυνος αλλοίωσης της γλώσσας, άκριτη χρησιμοποίηση ξένων λέξεων, απο­μάκρυνση απ’ τις παραδόσεις, μη τήρηση ηθών-εθίμων, υιοθέτηση ξενόφερ­των συνηθειών, ξενομανία, αλλοίωση πολιτιστικής ταυτότητας και εθνικής φυσιογνωμίας.
 • Χειραγώγηση και ετεροκατεύθυνση απ’ τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, μαζοποίηση και αποπροσανατολισμός των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών απ’ τις αληθινές παραδοσιακές αξίες.
 • Υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής υλιστι­κού, άρα και αποστασιοποίηση των ανθρώπων απ’ το αγαθό της πολύπλευ­ρης μόρφωσης και καλλιέργειας. Η τηλεόραση προβάλλει, διαρκώς ως πρό­τυπο τον πλούσιο επώνυμο με τα ακριβά ρούχα, το πανάκριβο αυτοκίνητο και τη βίλα και όχι τον πνευματικά καλλιεργημένο άνθρωπο.
 • Αλλοίωση παραδοσιακών θεσμών όπως η οικογένεια και το σχολείο, ενίσχυ­ση φαινομένων βίας και εγκληματικότητας και στις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί στις πιο προηγμένες χώρες με τον πιο έντονα μηχανοποιημένο και απρόσωπο τρόπο ζωής τα φαινόμενα αυτά έχουν πάρει ήδη μεγάλες δια­στάσεις.
 • Απόρροια του υλιστικού μοντέλου που προωθούν τα μέσα ενημέρω­σης είναι και η υιοθέτηση ενός άκρως ανταγωνιστικού και ατομιστικού τρό­που ζωής, που αποσκοπεί στη διαρκή διαιώνιση των ατομικών υλικών ανα­γκών για τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική ενίσχυση των μεγάλων επιχει­ρήσεων
 • Ορατός είναι ασφαλώς και ο κίνδυνος οικονομικής και πολιτικής -και επο­μένως πολιτιστικής- εξάρτησης των αναπτυσσόμενων χωρών απ’ τις ανε­πτυγμένες.

 

24/11/2007 - Posted by | σχεδιαγράμματα β΄λυκ.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Αρέσει σε %d bloggers: